هردن بیر (هردمبیل)


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Jul-2010
 

پدیده مسئول بدون مسئولیت در نظام پر برکت به امری پذیرفته شده درآمده است. آخرین نمونه بارز آن نامه استعفای منسوب به نخست وزیر زمان "امام " میر حسین موسوی است.

سر خط استعفا نامه که البته پس گرفته شد و جناب میرحسین خان هشت سال به خدمت به نظام ادامه داد:

۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی.

۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد.

۳ ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری.

۴ ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

۵ ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضا هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهائی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت می‌گیرد.

۶ ـ در خاتمه لازم می‌دانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذ بالله، بمعنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست.

با در نظر گرفتن مفاد نامه اینگونه به نظر میرسد که آقای نخست وزیر کاره ای نبوده ولی با ادامه به خدمت وضع مورد شکایت خود را قبول کرده بوده است.

حالا آقای میر حسین خان میگوید خواهان بازگشت به " دوران طلایی امام " و اجرای قانون اساسی است، به عبارت دیگر همان وضعی که از آن شاکی بوده است.

بیخود نیست که کسی در نظام پر برکت مسئولیتی ندارد، هردن بیر (هردمبیل) است و بهتر از این نمیشود.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MM

I agree with you here - I expanded #2

by MM on

Item #2 is worth expanding.

//www.greencorrespondents.com/2010/07/blog-post_29.html

۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت میگیرد. شما بهتر میدانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده میشود، از آن باخبر میشویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده میشود و صدای آن در همه جا میپیچد، متوجه قضیه میشویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه میشوم. متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات میتواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد.