سامان دهی دروغگویی در ماه رمضان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Aug-2010
 

سایت کلمه متعلق به بخش اسلامیستی جنبش سبز رپرتاژ آگهی را اینگونه آغاز کرده است که:

"در آستانه ماه مبارک رمضان جمعی از جوانان و دانشجویان استان های قم، خراسان رضوی و چهارمحال بختیاری با مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد دیدار و گفت وگو کردند."

و در اواسط رپرتاژ آگهی آورده است:

"نخست وزیر امام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع دروغ و بداخلاقی در جامعه گفت: “امروز جنبش سبز این قدرت و توان را دارد که همه نگرانی های اخلاقی را که دوستان گه گاه به آن اشاره می کنند و البته از سر دلسوزی و تعهدات ملی هم هست، سامان دهد.”

وی افزود: “باید در نظر داشته باشیم که انحرافات اجتماعی، محصول کژی ها و کژاندیشی ها و به ویژه شیوع دروغ و دروغ پردازی هایی است که اقتدارگرایان برای ملت به وجود آورده اند و به همین دلیل هم بر آن باورم که اهداف بلند و شرافتمندانه جنبش سبز می تواند لغزش ها را در جامعه کاهش دهد. اکنون ما شاهد آن هستیم که دلبستگان اهداف بلند جنبش سبز به شدت به اصول اخلاقی پایبند هستند.”

سئوال، آیا "نخست وزیر امام" نباید "سامان دهی" و راستگویی را با افشای نقش خود و اطرافیان در قتل عام هزاران زندانی در دوران نخست وزیری خود آغاز کنند تا بدعتی باشد برای نظام پر برکت و سکویی گردد برای "دلبستگان اهداف بلند جنبش سبز به شدت به اصول اخلاقی پایبند"؟

//www.kaleme.com/1389/05/20/klm-28503


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred