دختر ایرانی چشم و گوش بسته بهتره


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Sep-2010
 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظام پر برکت یکی از آن وزارتخانه هایی است که هرچه بگویید از آن بر می آید الا تسهیل و گسترش علم و دانش و تحقیقات و فناوری.

برای این مدعا خروار خروار شواهد و ادله وجود دارد که فقط آنکه از آنها خبر ندارد شخص خواجه حافظ شیراز است و بس. کارنامه این وزارتخانه آنچنان سیاه است که مستحق تغییر نام به وزارت مبارزه با علوم است.

آخرین شاهکار این دم و دستگاه عریض و طویل تحت مدیریت کامران دانشجو (به این میگویند اسم بی مسمی) انتقال دانشجویان دختر به "نزدیکترین دانشگاه محل سکونتشان " است.

به عبارت دیگر دختری که از یاسوج آمده و با هزار مصیبت و خرج وارد دانشگاهی در تهران شده و دارد درسی میخواند تا پس از اتمام به خیل بیکاران بپیوندد، طبق این برنامه باید برگردد یاسوج و آنجا دانشگاه برود.

حالا کیفیت دانشگاه و ظرفیت و رشته تحصیلی و تناسبش با استعداد و خواست دختر دانشگاهی که مطرح نیست، لُب کلام پیدا کردن صندلی خالی در مکانی به نام دانشگاه سر کوچه است تا دختر خانوم ور دل بابا ننه باشد و خدای ناکرده چشم و گوشش وا نشود و مانند میلونها دختر چشم و گوش واشدۀ تحصیلکرده دیگر موی دماغ نظام پر برکت شود.

هر جای این نظام پر برکت را که نگاه میکنی فاجعه در فاجعه مرکب است و انگاری برای عقب نگاهداشتن ایران و ایرانی مأموریت الهی دارد.

//ilna.ir/newsText.aspx?ID=148389


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Very sad, But As usual true

by Maryam Hojjat on

You said well about these barbaric, anti-Iran & anti-Iranians thugs who have been plundering and...... us for 1431 years.


onlyinamrica

Fred

by onlyinamrica on

baba tu yeki maghze knone hameh ro khordi ha. Did you know how much you would have owed IC for all your postings’ had IC wanted to charge you? Do you even have a life outside of IC?