چی فکر میکردیم و چی شد

Fred
by Fred
17-Sep-2010
 

گفته میشود که با یک عکس به اندازه چند هزار کلمه میشود حرف زد. ولی با پیشرفت تکنولوژی اینک یک ویدیو کلیپ کوتاه کار میلیونها کلمه را میکند.

چی فکر میکردیم و چی شد:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Majid

چی فکر میکردم چی شد!

Majid


 


یه خانومی تعریف میکرد که :

آرزو میکردم یکی گیرم بیاد از کمر به بالا با شخصیت و فروتن و سر بزیر و از کمر به پائین وحشی و لُگام گسیخته و بی پروا!

یکی گیرم اومد از کمر به پائین فروتن و «سربزیر» و از کمر به بالا حمّال و بی تربیت و بی شخصیّت و بی اصل و نسب!

حالا حکایت ماست!


default

.....

by Kaveh Parsa on

دین اسلام بهترین دینی است که در تمام دنیا اول است!!!!


divaneh

Thanks for posting

by divaneh on

Yes, hopes dashed, but on the lighter side the Khorasani guy talks like Samad Agha.