خودنویس نیک آهنگ کوثر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Sep-2010
 

سایت "خودنویس" نیک آهنگ کوثر که تنی چند از روزنامه نگاران دیگر هم در آن  فعالیت میکنند از معدود سایتهایی است که فارغ از جهت گیری های متداول به روزنامه نگاری به معنی اخص کلمه میپردازد. آخرین گزارش او راجع به دیدار چند ساعته با پسر خواهر علی خامنه ای است که بخش نخست آن ضمیمه است.
 
"دکتر محمود مرادخانی می‌توانست مثل خیلی‌های دیگر در خانواده، روحانی شود و سهم امام بگیرد، اما پدرش به او سفارش کرده بود که نه آخوند شود و نه فلسفه بخواند. این پزشک ۴۷ ساله در شهری در نزدیکی بلژیک زندگی و طبابت می‌کند، اما هنوز دغدغه مهمش اثرگذاری بر سیاست در ایران است. در روز یکشنبه ۱۹ سپتامبر، مرادخانی میزبان خودنویس بود و ساعت‌ها با ما از پیش از انقلاب و پس از انقلاب و رفتن به عراق و از همه مهم‌تر، دایی قدرتمندش سید علی خامنه‌ای حرف زد.

مرادخانی مثل بسیاری از ضربه دیده‌ها از حکومت اسلامی، با آنکه به دین احترام می‌گذارد، خواهان برپایی حکومتی دموکراتیک و غیر دینی است و عملا معتقد به براندازی است. او که  ۲۴ سال است که دایی‌اش را ندیده، آیت الله سید علی خامنه‌ای را عامل  و مسئول بسیاری از نابسامانی‌ها می‌داند."

//www.khodnevis.org/persian/  


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred