عیش اینها و درد آنها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Oct-2010
 

اول نگاهی به این مشت نمونه خروار بفرمایید تا نکته کت و کلفتی خدمت شریفتان تقدیم شود.

"حدود 48 میلیون نفر از ایرانیان یعنی حدود دو سوم خانواده ها درآمد ماهیانه ای كمتر از 800 هزار تومان داشته و زیر خط فقر محسوب می شوند.

این در حالیست كه استفاده از خودروهای گرانقیمت خارجی كه متوسط بهای آن در بازار ایران بیش از سی میلیون تومان است، به سرعت افزایش یافته و طی 5سال گذشته بیش از 250 هزار خودروی خارجی وارد كشور شده است و در صورتی كه خودروهای گرانقیمت داخلی با قیمت سی میلیون تومان به بالا را به این میزان بیفزاییم ، تعداد خودروهای لوكس در كشور طی 5 سال گذشته به بیش از 400 هزار خودرو بالغ می شود.

طبیعی است این حجم عظیم از خودروهای لوكس تنها مورد استفاده سرمایه داران سنتی و طبقه ثروتمند جامعه نبوده و تعداد این قشر همچون گذشته در حد چند ده هزار خانواده است و بخش عمده طبقه مرفه فعلی افراد جدیدی هستند كه به مدد سیاستهای نادرست اعمال نفوذ و استفاده از ضعف مدیریت موفق به كسب اموال نجومی و ثروتهای هنگفت در زمانی كوتاه شده اند."

آنچه در بالا خواندید از من، فِرد کذا و کذا نیست و بر گرفته از سایت یکی از باندهای حضرات درون نظام مقدس است.

آیا عقل سلیم حکم نمیکند که باید با محاصره کامل اقتصادی عیش اینها را منقض و درد مردم را به پایان رساند؟

//www.ayandenews.com/news/18670/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MOOSIRvaPIAZ

عیش جناب فرد ، جنگ طلب سایت از اینور آب و درد آنها از اون ور آب

MOOSIRvaPIAZ


"محاصره کامل اقتصادی" تنها به مردم بدبخت فشار میاره, درد مردم نه تنها به پایان نخواهد رسید بلکه افزایش خواهد یافت. این رو تمام اقتصاد دانان میگن. ولی  کو گوشه شنوا؟ شما ها دلتون برای مردم عادی نسوخته. عوامفریبی نکنید. مردم ۳۰ سال آزگار عوامفریبی رو با گوشت و پوسته خودشون لمس کردند.

 

خوشم میاد جناب محمود حرفه دلشو میزنه و سفسته نمیکنه مسله جناب عالی.


Red Wine

دو تصویر از یک زن ضد انقلاب

Red Winemahmoudg

well perhaps

by mahmoudg on

But Fred, aghle saleem, also dictates that this regime may not be removed from power by stringent economic sanctions alone and perhaps must be accompanied by heavy, continous and precise bombing campaign against the regime's assets.  I was at a gathering last night with many american friends in tow.  Most if not all of them are successful and EDUCATED entrepreneurs and when i brought up the subject of the Iran/US relations and my thought process on how to combat this backward Islamic threat and our number of enemy (my name sake, uuch!), Antarinejad, we all unanimoulsy agreed that surgical attacks are the only solution to the problem.  I left that party feeling much more confident that the large number if not the majority of Americans are behind surgical military campaign against the Islamic Rapist Repuiblic.