همه چیز میزون میزونه

Fred
by Fred
10-Oct-2010
 

درست زمانی که "وزیر اقتصاد و دارایی" نظام پر برکت کاسه گدایی دستش گرفته و در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را از پاشنه کنده که بابا عیال واریم، محض رضای خدا بما قرض بدید، وردستش تو تهران میگه تو سی سال گذشته اینقدر ارز نداشتیم که حالا داریم و همه چیز میزون میزونه.

ولی صفهای طولانی برای خرید ارز رو که نمیشه به این آسونی لاپوشونی کرد. اگر با دروغ میشد اقتصاد رو چرخوند که الان کمونیستها هنوز سر کار بودند.

بله امامشان درست میگفت برای این حضرات "اقتصاد مال خر است".

//uk.reuters.com/article/idUKTRE6975L42010100...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
comrade

RBC

by comrade on

 

 

چندانهم دروغ نمی‌گوید، میزان ذخیره ارزی دولتنامردان جمهوری آخوندی
در "رویال بانک" کانادا جای هیچگونه نگرانی برای اعوان و انصارشان باقی‌
نمیگذارد.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.