کلفت باز و بچه باز و

Fred
by Fred
31-Oct-2010
 

فرهنگ پنجاه جلدی شادروان علامه دهخدا و دیگر فرهنگهای معتبر برگرفته از آن مانند فرهنگ زنده یاد دکتر معین و فرهنگ بزرگ سخن دکتر انوری، معنای کم و بیش مشابهی برای واژۀ باز (ب+الف+ز) که در فارسی کُلی کاربرد دارد ارائه میدهند.

یکی از کاربرد های آن به عنوان پسوند است، مانند کبوتر یا آنگونه که بچه تهرونیای ناب میگن کفتر باز. یا دختر باز، یا لجباز و الی آخر.

داشتم فکر میکردم که حالا که اسلامیستهای دهان کف کرده و یهو ستیزان و همفکران چپول دست آموزشان که اینقدر سنگ آخوندا و جمهوری پر برکت را به سینه میزنند، آیا وقت آن نرسیده که به آنها هم با به کار گیری پسوند "باز" یه حالی داده شود.

پس در راسته کفتر باز، کلفت باز، بچه باز، لقب پر طمطراق آخوند باز به دوستان هبه شد تا هم در این دنیا و هم در آنور پل مربوطه کیفش را ببرند.  


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

سوار و مرکوب

Fred


نکته دستوری شما البته که وارد است و صحیح.

 بدون اینکه وارد مکانیزم  روابط شخصی افراد شده که سوارکار کیست و مرکوب کدام،  داستانهایی که خود حضرات هم به آنها اشاراتی فرموده اند در باره دوران کسب "علم"  و حجره و مابقی جریان وجود دارد که  نشانگر آنست که گهی پشت زین و گهی زین به پشت حکم " کاربردی"  برای این خیل  دارد.


Fesenjoon

Majid

by Fesenjoon on

نه بابا درسته!

شاید اینها میرن جلوی آیینه دستشویی وای‌میستن، به عکس یک آخوند نگاه میکنند و خودشونرو (بکمک مایع ظرفشویی ریکا) تخلیه میکنند.

lol


Majid

تصحیح دستور زبانی........

Majid


 

در مواردی که ذکر کردی (کفتر باز، کلفت باز،........) کفتر و کلفت و بچّه و.......(مفعول) و ملعَبهء فاعل هستند ولی در اینمورد بخصوص(آخوند باز) قضیه کاملاً برعکسه!

در این مورد «آخوند» فاعل هست، برای «مفعولین» باید یه واژهء جدید پیدا کنی!