مُف مُفو ها

Fred
by Fred
03-Nov-2010
 

 

 

"اگر خيلي عرضه داريد، اوضاع كشورهاي خود را جمع و جور كنيد و به ملت‌هاي خود برسيد؛ شما ‌نمي‌توانيد آب بيني‌ خود را بالا بكشيد. "

 "بابا ملت ایران برای دفاع از خودش نیاز به موشکهای شما..."

//www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908120692


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

I love the jokes you send

by mahmoudg on

This Antari Nejad character is a good joker.  Perhaps we should preserve these videos.  They would be a good form of entertainment for him and his cohorts in prison.