دشواری تحمل حقیقت

Fred
by Fred
04-Nov-2010
 

یکی از کارگزاران نظام پر برکت که از جمله صحنه گردانان اصلی شعبده بازی "اصلاحات" هشت سالۀ شارلاتان خاتمی نیز بوده پس از تحمل زندان همکاران اسلامیستی خود خاطراتی از مهمان نوازی دوستان در هتل اوین نوشته که مطالعۀ دقیق آن برای عبرت آنهاییکه با این وحشیهای اسلامیست همکاری میکنند پر بدک نمیباشد.

"از روزهای اول بازداشت فهمیدم که در اختیار مأموران سپاه پاسداران هستم. الفاظ رکیک با برخوردهای فیزیکی هم همراه بود، اما حتماً تحمل کتک‌ها از تحمل اظهارات و رفتار زشت او آسان‌تر بود. تلخ‌ترین و بدترین لحظات دوران زندان من مربوط به سلول انفرادی نیست. مربوط به ساعات بازجویی است. بازجویی‌های توهین‌آمیز، تکراری، بی‌محتوا و آزاردهنده. بازجویی‌هایی همراه با زشت‌ترین و رکیک‌ترین کلمات و تهمت‌ها و توهین‌ها.

من با پدیده‌هایی در زندان مواجه شدم که تحمل آن برای کسی که همیشه به اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشیده و برای آن تلاش کرده، بسیار دشوار است."

//www.roozonline.com/persian/news/newsitem/ar...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred