ایران بی ایرانی

Fred
by Fred
08-Nov-2010
 

این روزها حضرات اسلامیست ایرانی کُش ایران ویران کُن و کار چاق کننان اکثراً چپول جهان وطنی آنها، زیاد سنگ ایران و ایرانی را به سینه میزنند و یکباره اَبر ملی گرای دو آتشه شده اند.

پیش از برقراری آتش بس دائمی در جنگ تحمیلی عراق به ایران، یک سری نامه بین علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی و صدام حسین التکریتی مبادله شد. رفسنجانی که آنزمان رئیس جمهور نظام پر برکت بوده در یکی از نامه ها در پاسخ به تمسک صدام به "عروبت" مینویسد:

"چگونه می توان توجیه کرد که در نامه ای که با اسم خداوند تبارک و تعالی شروع و با شعار الهام بخش "الله اکبر" ختم می شود بر خلاف تعلیمات صریح و قویم اسلام و قرآن، اصل نژادی و قومی بر اصل اسلامی و عقیدتی مقدم شمرده شود.

برای هر مسلمانی کافیست که در موضع گیریهای خود علائق نژادی، جغرافیائی و زبانی را تحت الشعاع اصول اسلامی قرار دهد."

صفحۀ 122،"اسناد افتخار "

(نامه های مبادله شده بین رؤسای جمهوری ایران و عراق)

ناشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی

نوبت چاپ: اول- مهر ماه سال 1369


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred