پول امام زمان

Fred
by Fred
19-Dec-2010
 

 

 

مملکت  امام زمان از دیروز وارد مرحله ای شد که به سرعت مابقی طبقه متوسط حقوق بگیر را از بین میبرد و  بر تعداد اکثریت فقیر میافزاید و جز این از نظام پر برکت توقع داشتن خطا خواهد بود

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

یا امام زمان جون مادرت ظهور کن

ahang1001


و مردم را از شر این جانور نجات بده