ویدیو بهاره هدایت

Fred
by Fred
23-Dec-2010
 

بهاره هدایت، یکی از دانشجویان در بند نظام پر برکت، در اعتراض به ظلم دست به اعتصاب غذا زده است.

در این پیام ویدیویی یکسال پیش با متانت و وقار و شجاعت ذاتی ایرانیان، خصوصاً بانوان ایرانی، آنچه را که باید می گوید.

وحشی های اسلامیست ایران ستیز این بهاره را به بند کشیدند، با بیشمار بهاره های ایران، بهار در پیش است. بهاره باید اعتصاب خود را بشکند تا بهار آزادی ایران را ببیند.

درود بی پایان بر او و همچو او باد.

//iranian.com/main/blog/fred/bahareh-mahd...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

درود بر این زن شجاع

ahang1001


درود بر بهاره

درود بر نسرین ستوده

درود بر همه  شیر زنان ایران

شجاعتشان را میستایم

اما بسیار نگرانشان هستم


Sargord Pirouz

So now the Alpha team of

by Sargord Pirouz on

So now the Alpha team of this "Fred" propagandist effort has resorted to using year old videos. 

You folks need a break or a fresh influx of new members. You're stale and redundant with this effort.