ای ایران

Fred
by Fred
28-Dec-2010
 

 

 

پس از  کش و قوسهای معمول حضرات تجاوزگران جنسی اسلامیست و تهدید نه چندان سرپوشیده از سوی وزیر امور خارجۀ آلمان، نظام پر برکت  اجازه داد که خانواده های دو خبرنگار آلمانی به گروگان گرفته شده با آنها در یکی از زندانها در تبریز دیدار کنند.

دور نیست آنروزی که ایران و ایرانی و جهان متمدن از شر حکومت وحوش اسلامیست رهایی یابند.

 شنیدن اثر جاودان استادان خالقی و گل گلاب که در شرایط  ایران اشغال شده همچو امروز خلق شده، آنهم به خوانندگی جوان آلمانی خوش ذوق، پیامها دارد برای خوشبین بودن به آزادی و سربلندی ایران و ایرانی.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sargord Pirouz

Yet another lightweight post

by Sargord Pirouz on

Yet another lightweight post from the Alpha team of the "Fred" propagandist effort. Beta team appears to be on vacation.

I suspect this to be a junior member of the staff who is not as fortunate as the rest in having the holiday period off.