چرا اینقدر عصبانی و احساساتی

Fred
by Fred
09-Jan-2011
 

شعار نده، لب کلام را بگو، حرفهایت بوی تبلیغاتی میگیرند.

اصلاً چرا اینقدر عصبانی و احساسی؟

در واکنش به اظهار عقایدم، ایندست پند و اندرزهای معمولاً خیرخواهانه را بارها و بارها شنیده ام. نه اینکه سعی نکرده ام که آویزۀ گوش کنم، کوشش کرده ام، خیلی هم کرده ام، چه کنم که واکنشم به آنچه وحوش اسلامیستی بر سر ایران و ایرانی می آورند به اندازۀ کافی و دلپسند شسته رفته و تهی از عصبانیت نیست و هم بر انشاء و هم بر املایم اثر منفی میگذارد.

برای دلداری خودم به خودم میگویم، به غلیان آمدن خشم و احساسات در تقابل با وحشیگریهای اسلامیستها امری طبیعی است و تا روزی که هدف آزادی باشد و نه انتقام کشی، نباید بر آنچه واکنشی طبیعی است سرپوش گذاشت.

اصلاً اگر دست و پا بریدن و چشم سالم از حدقه بیرون آوردن و تجاوز جنسی به مرد و زن و بچۀ ایرانی کردن و اعدام بی وقفه بانی عصبانیت و احساساتی شدن نشوند، آن عواطف برای چه و کی بدرد میخورند؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mehrban

Hi! Fred

by Mehrban on

Happy new year to the most tireless blogger of this site hands down.  Thank you for staying the course.  You Rock!


Majid

فرد

Majid


 

آقای «چوخ بختیار» *  شدن نعمتی ست و مزایا ومواهبی داره که با یه قلُپ ساندیس به ذائقهء بعضی ها میسازه و کار هرکسی نیست و کاریش هم نمیشه کرد!

کار خودت رو بکن و..........

«من آنچه شرط بلاغست با تو میگویم
توخواه از سخنم پند گیر و خواه ملال»

* «چوخ بختیار بروایت صمد بهرنگی»


comrade

در اقلیم بلاگ...

comrade


هر که پادشاه کلام خویش است.

 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Fred

سهل و ممتنع

Fred


فرمایشات حضرت سعدی سهل و ممتنع است و نشاید واژه ای بر آنها افزود یا زدود که آنگه معنی خسران یابد، شدید.

 پادشه باید که تا بحدی خشم ...

 


Roozbeh_Gilani

گٔل گفتی‌ آقای فرید

Roozbeh_Gilani


مگر می‌شه  که به عنوان یک انسان، نه حتا یک ایرانی‌، نشست و تماشا کرد به این ذلّت ملت ایران و ناراحت و خشمگین نشد؟ مگر همه ما شدیم یک مشت دلقک و مسخره باز اینترنتی‌ و بی‌ امید به آینده وطن عزیزمون؟ مگر همه ما دست بر داشته‌ایم از ایدئولوژی والای ما چون که یک مشت خائن و وطن فروش موفق شدن ۳۲ ساله قبل پرچم پر افتخار ما را بدزدن؟ نه‌ و زهی خیال باطل! ما مبارزه می‌کنیم اینجا و در خیابانها، دانشگاه های سنندج، زاهدان و  تهران، در مقابل لانه‌های جاسوسی اسلامیون در غرب، در هر جا این مزدوران اسلامی وجود داشته باشند. مبارزه می‌کنیم تا وقتی‌ که وطن عزیز ما آزاد بشه و این اسلامیون به دار کشیده باشند. بگذار دلقکان اینترنتی دلقکی کنند. جاوید و پاینده ایران! درود بر روان پاک تمام شهدای راه خلق و آزادی! سرنگون بد رژیم منفور اسلامی. درود بر آزادی و سوسیالیسم


Shazde Asdola Mirza

This blog is nice, Fred

by Shazde Asdola Mirza on

"باید که تا بحدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد؛ پس آنگه ... زیان به خصم رسد یا نرسد.

نشاید بنی آدم خاک زاد

که در سر کند کبر و تندی و باد

ترا با چنین گرمی و سرکشی

نپندارم از خاکی، از آتشی"

گلستان سعدی 


Dirty Angel

چموشی و مشنگی خوب چیزیه

Dirty Angel


(بعضی‌ وقتا)

مثال در خنگستان خودم خوشه خوشم

:

" به غلیان آمدن خشم "

من غلیون خواندم

 

چموش هم فکر کرده بودم منظورتون اون اسب خشگلاست!

چقدر وقتی‌ فهمیدم خندیدم او‌ از تیزی شما لذت بردم!

 

 

به دل‌ نگیرید

به دل‌ بگیرید  خطره ترکیدن وجود داره!

در خنگستان چیزی منفجر نمی‌شه!

لژیکه دیگه...

;)

"Stuff happens and some, one way or another, get stuffed"


Maryam Hojjat

I agree with you Fred

by Maryam Hojjat on

I have the same feeling when it comes to IRR/IRI IRAN occupier & its barbaric treatment of IRANIANs.  Down with IRR/IRI and its Islamist supporters.