کاسه داغتر از آش

Fred
by Fred
11-Jan-2011
 

 خبرنگار کاسه داغتر از آش و وزیر اطلاعات نظام پر برکت:.

  "رژیمی است که  بر اساس ترور و وحشت  و غصب و مقولاتی از این قبیل شکل گرفته"

 

نظام پر برکت را نمیگه ها


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MOOSIRvaPIAZ

دیگ به دیگ میگه روت سیاه

MOOSIRvaPIAZ


کمی خودت رو هم تو آینه نگاه کن نیوکان فرد عزیز.