آموزش شوهرداری در دانشگاه ها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Jan-2011
 

خبر خوش، در راسته تدوین و تطبیق دروس دانشگاهی با قواعد و اصول اسلامیستی، زهرا سجادی، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری اعلام کرد:

درس "تنظیم خانواده" از دروس دانشگاهی حذف و "آموزش همسر داری" جایگزین آن میشود. از ترم بهمن ماه امسال کتاب درسی " روانشناسی ازدواج و شكوه همسرداری " در دانشگاه های کشور تدریس خواهد شد.

زهرا خانوم در مورد این کتاب و درس دانشگاهی اسلامیست پسند از جمله فرموده اند:

تاکید کتاب بر "تفاوت‌های میان زن و مرد به لحاظ جسمی، روحی و عاطفی و بازخوردهای این تفاوت‌ها" و معیارهای "انتخاب یك همسر خوب" با توجه به احكام اسلام و آیات قرآن آموزش می‌دهد و دارای بخش‌های مختلفی از جمله "تعامل اجتماعی، تعامل فرهنگی و تعامل اقتصادی است كه دانستن آن برای یك دانشجو ضروری است."

چشم براه کتاب درسی دانشگاهی وظایف ضعیفه ها در حاجی نوازی در شبهای جمعه و آئین حنا بندان و استفاده بهینه از لاجورد در رختشویی و چوبک در ظرفشویی و ... باید بود

در ضمن تنظیم خانواده و تقلیل تعداد بچه و ایندست لوس بازی ها هم توطعه استکبار حسود و دشمن بوده که خوشبختانه مسئله حل شد.

//tehrooz.com/1389/10/29/TehranEmrooz/474/Pag...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fesenjoon

Islam is a disease

by Fesenjoon on

"Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction" --Blaise Pascal


Maryam Hojjat

How Ridiculeous!

by Maryam Hojjat on

Islamists are nuts.