مصرف اکس و شیشه در راه خدا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Jan-2011
 

بر مصداق هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، عنایت بفرمایید به این گزارش مشرق نیوز که متعلق به یکی از هار ترین جناحهای اسلامیستهای تجاوزگر جنسی حاکم بر ایران و ایرانی است.

آش آنقدر شور شده که صدای حاجی هم درآمده. در گزارشی راجع به وحشیگری های مد شده در "هیئت های عزاداری " مشرق نیوز گزارش میدهد:

" ترویج خشونت در هیئت نماها تمام ماجرا نیست و استفاده از قرص های روان گردان برای تحریک بیشتر افراد حاضر در هیئت در زمان شور گرفتن مرحله دوم برای به انحراف کشاندن افراد است.در این مرحله که به صورت کاملا حساب شده انجام می شود، زمانی که افراد درحال و هوای سینه زنی هستند شخصی در بین جمعیت حاضر می شود و همزمان با نوحه و سینه زنی به برخی از افراد شناخته شده هیئت و جوانان تازه وارد قرص هایی را تعارف می کند تا با مصرف آن به خلسه و از خود بیخودشدگی فرو بروند!

در مرحله پایانی، زمانی که افراد در این گروه ها قرص اکس و ماده مخدر شیشه مصرف کردند، سرشاخه ها و یا همان گردانندگان اصلی که در سلامت کامل به سرمی برند، همزمان با اوج گرفتن نوحه ها، اقدام به کوبیدن سر و بدن خود به تیرک ها و دیوارها می کنند و با این کار دیگران را هم تحریک کرده و موجی از خشونت به راه می افتد."

مبارک باشد!

//mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=24...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
G. Rahmanian

Deleted!

by G. Rahmanian on

...


G. Rahmanian

Deleted!

by G. Rahmanian on

...


G. Rahmanian

AH!

by G. Rahmanian on

Lies? Wow. Who is the clueless, here? I was there at the time of the revolution. Lies, I never say when it comes to something as serious as this.


G. Rahmanian

AH!

by G. Rahmanian on

Clueless, clueless, clueless. That's all you are saying. If that is the case, then you could simply say so a long time ago! You seem to be following my comments!


Anahid Hojjati

GR, you just write lies about Tudeh and Tudieha

by Anahid Hojjati on

You write your lies on many blogs not even related. You probably even know that you are writing lies but do it any way.I know people who gave their lives for Iran and were pro Tudeh, what have you done except lying?


Anahid Hojjati

Dear Roozbeh, Thanks for speaking the truth.

by Anahid Hojjati on

Dear Roozbeh, Kudos to you. We need more people like you on this site because there are some who are totally cluless or act like it for whatever reason. I really don't care enough and/or do not have time in my life to waste on these people trying to find out why they act so clueless.  However, I am glad that there are those like you who write the truth. Thanks for speaking the truth.


G. Rahmanian

AH!

by G. Rahmanian on

Being clueless, I don't know what you are talking about. Could you clarify what you are saying?


Roozbeh_Gilani

G.R, Souri did on a different blog.

by Roozbeh_Gilani on

 I believe she was a Tudeh supporter at one time in her life, and gave a detailed defence of Tudeh party on a different blog.  I checked Tudeh's site after reading this person's comments, and they are  completely opposed to the islamist regime. In fact I think it's been their policy since what was done to their leadership in 1980's.

There is a likelihood this person is here trying to discredit Marxists and socialists and the left in general. A well known tactic of spreading misinformation.  But with sargord gone, we could do with someone else, dont you think?! 


 


hamsade ghadimi

هیچ وقت فکر

hamsade ghadimi


هیچ وقت فکر نمیکردم بگم صد رحمت به تریاک.


Anahid Hojjati

...

by Anahid Hojjati on

It
is truly disappointing when a friend acts clueless and mean. Makes you
upset with yourself for ever being his/her friend and makes you want to
limit your contact with the person.People need to know that their
actions have consequences. They cannot go through life disregarding
others' feelings. As a friend, you might as well be the one teaching
them this lesson.

G. Rahmanian

RG:

by G. Rahmanian on

The Tudeh'is, on this site, haven't disowned him/her, yet. I'm waiting for that. They seem to agree with what he/she is saying. Or, perhaps, they sre ignoring him. It's hard to tell.


Roozbeh_Gilani

Bon Jovi vs karbala!

by Roozbeh_Gilani on

Taking drugs in rock concerts is a known issue.

 G. Rahmanian: He /She is not even a Tudehi. I tried telling you in a previous blog. To understand his/her allegiance, just note  his/her angery outbursts  since "sargord"s dismissal! It is turning into a karbala event itself!

The "Marxists leninists" of that generation can be mostly traced to Khavaran cemetry and other unmarked mass burial locations scattered around Iran that only local people know about and would only talk about if they know you well.....

"Personal business must yield to collective interest."


G. Rahmanian

Petrifying!

by G. Rahmanian on

Are they finally catching up with the more civilized world? It is common knowledge in Iran that the dealers are sons and daughter of the mullahs, Revolutionary Corps members and Baseejis. Right after the revolution, ordered by their paymasters in Moscow, Tudeh party members used to join such processions and put on acts of unmitigated devotion, forgetting they were members of a Marxist-Leninist party which viewed religion as the opiate of the masses. But as Rafsanjani reminisces in his biography, they were never trusted by the mullahs, no mater how hard they tried. The regime did use the party members as expendable spies, though. A role they, unfalteringly, accepted until the regime turned against them.


comrade

شیخ ما میفرمود

comrade


 

بیمی نیست که آشفته حالی‌ از آن میان، فریاد "انا الحق" بر آرد و
مریدان گریبان بدرانند و سری بر دار شود. جان مقیمان الموت
لس آنجلس به
سلامت!

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.