حاجی حسن شایانفر در بستر

Fred
by Fred
28-Jan-2011
 

برای تعدادکثیری از ایرانیان که گیر بازجویان نظام پر برکت افتاده اند حاجی حسن شایانفر چهره ای شناخته شده است.

برای آندسته هم که از محضر ایشان در "ندامتگاه های" متعدد کسب فیض نکرده اند، محتملاً او را از ستون "نیمه پنهان" وی در کیهان شریعتمداری میشناسند که کارش حمله و پایوش درست کردن به قصد خاموش و از حرف زدن انداختن دگر اندیشان و مزاحمان نظام پر برکت بود.

البته نباید از بیش از سی و پنج جلد کتاب که علیه روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی ایران منتشر کرد هم نامی نبرد.

به هرصورت آنکه حرفه اش ساکت کردن و به خاموشی وادار کردن بود، خودش اکنون مزۀ زنده بودن و قادر به حرف زدن نبودن را دارد میچشد. به قول یکی از سینه چاکانش:

"حاجی قادر به سخن گفتن نيست اما فرزندانش برای آن كه پيامش را به ما بگويد از حروف الفبا استفاده كردند كه حروف پيامش را يكی يكی با اشاره پلك ـ آن هم به سختی- بگوید"

باشد که حاجی هر چه زودتر سلامتش را بازیاید و محتملاً از تجربه خاموشی اجباری بهره برده باشد.

//www.daavar.com/news/003105.php


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Nader Vanaki

ابیاتی جالب از "توپ مرواری" صادق هدایت

Nader Vanaki


لاشۀ گندیده ای در یک کنار افتاده است
سندۀ پوسیده دور از سنده زار افتاده است


divaneh

چی گفتی بابا؟

divaneh


چی؟ دوباره چشاتو به هم بزن. منظورت چیه هر چی نوشتی کرسی شعر بوده؟ کرسی شعر چیه؟ چی؟ چی پلک زدی؟ نفهمیدم. یعنی چی جواب سوالها رو بلد نیستی؟ نکیر کیه؟


Fred

آ میتی

Fred


آ میتی، درست ملتفت شدی، نه تنها طرفدار تحریم نظام پر برکت هستم ، بل از نوع سفت و سختش که مو لا درزش نره. ولی آن پیاز داغت را جع به "یا هر کشوری که جلوی اسراییل قد علم کنه " دیگه زاییدۀ ضمیر خودته که البته تو  صنف شما ها این کارها و حرف تو دهن دیگران گذاشتن از مال و جان مردم ایران هم براتون حلال تره.

در ضمن، اون " حضرت موصا" هم کشف جدیده از همون نوع جمکرانی؟

آ میتی، هرچه بیشتر بگی بهتره.


Mehdi

فرد دلسوز ایرانیان

Mehdi


از کی تا حالا دزدهایی که خودشونو پشت دین مقدص موسی قایم کردن انقدر دلسوز ایرانیها شدن؟ فرد مشخصاّ اعلام کرده که طرفدار پروپاقرص تحریم اقتصادی ایران یا هر کشوری که جلوی اسراییل قد علم کنه هست! اینکِه این تحریم ها موجب مرگ هزاران بچه ایرونی میشه از نظر فرد هیچ اشکالی نداره! ولی این فرد که حامی زمین دزدای قاتلیست که ادعا می کنن زمین دزدیشون فقط بخاطر خداست و حضرت موصا،   مُرتب دنبال اینه که به ایرونیها کمک کنه. ادم دلش غش میره برا این طرفدار زمین دزدای خونخوار که همش به فکر ایرانن!

Demo

Vegetarian State

by Demo on

Whether one's name be "Ariel Sharon" or "Hasan Shianfar" or  "Dustty Bite" & whether one be the "the King of the all Times Kings" or "the Nolest of the all time Noblests" there are no prayers going to bring that "one" back out of the "Vegetarian State" if such "state" has been ordained by "one's creator" per one's life of "arrogance", "transgressions", "crimes against humanity" & etc. on the face of the sublime earth. But the real retributions will be on "wait" after one is turned to "dust" underground. "No almost" but without a doubt . 


mahmoudg

another one bites the dust

by mahmoudg on

almost