ولایت هسته ای رسول الله

Fred
by Fred
05-Feb-2011
 

قضیۀ هسته ای و دیگر پیشرفتها از زبان " فقیه " که از پشت تریبونی ایراد میشود که روی آن نوشته " ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است"

مبارک باشد


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred