جلسات دوستانه در کهریزک


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Feb-2011
 

از اینکه نظام پر برکت در همۀ امور شکوفه زده فقط خواجه حافظ بی خبر مانده و اسلامیست ها/ یهود ستیزان و چپول های دست آموز همفکرشان.

از دلم دیمبو و زلم زیمبو راه انداختن برای ادوات جنگی اسقاط شدۀ روسی و چینی گرفته تا بمب هسته ای سازی با تکنولوژی پنجاه سال پیش خریداری شده از پاکستانیها و جا زدن همشان به عنوان پیشرفتهای علمی،

دموکراسی اسلامیست درآوردی که همان حق انتخاب کردن از میان منتخبین نظام پر برکت است،

اقتصاد ورشکسته که "مال خر" است و در عین حال پز دادن که آدام اسمیت اسلامیستی هستند،

شلاق زدن و قطع دست و چشم از حدقه درآوردن و سنگسار کردن و تجاوز جنسی کردن و از دار و درخت و چراغ راهنمایی زن و مرد و کودک را آویزان کردن به نام "عدل علی" و نظام "پیشرفتۀ فضایی"،

برای خلاصه گویی تا همینجاش کافیه. ولیکن آنچه موجب نوشتن این چند سطر شد اظهارات جدید "سردار نقدی" است که یکی دیگر از عراقی زادگان حاکم بر ایران و ایرانی است.

رئیس بسیجیان که همان نقش پیراهن قهوه ای های نازیها را برای نظام پر برکت ایفا میکنند در مورد رفتار با هزاران تظاهر کنندگان بازداشت شده و شکنجه شده و در بعضی موارد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در مصاحبه با خبر گزاری فارس فرموده اند نیروهای ایشان با آنها "جلسات دوستانه برگزار کرده" و :

«بسیجیان با ارشاد این افراد به صورت بسیار منطقی در زمینه وقایع روز و اتفاقات اخیر و همچنین واقعیت مسئله با آن‌ها جلساتی داشته‌اند. بسیاری از این افراد نیز با بیان منطقی مسائل از سوی بسیجیان به راه انقلاب کشیده شدند.»

نتیجه لغوی آنکه در نظام پر برکت "جلسات دوستانه" مترادف است با کهریزکی کردن (تجاوز به عنف) و تحت تعزیر (شلاق زدن) به راه انقلاب کشاندن

چه خوب است دهخدا و خانلری و معین و فروزانفر و... دیگران نیستند تا با این واردات جدید به زبان پارسی کنار بیایند، بدا به حال استاد باطنی و دیگران که شاهد این ماجرایند

این شکوفه زدن به زبان پارسی را هم باید به نظام پر برکت تبریک گفت.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

خدایا شر این داس و چکش قلّابی، ناب محمدی رو از سر ما کم کن!

Roozbeh_Gilani


ولی‌ بین رژیم اسلامی و نازی‌ها فرق هم هست. اون‌ها شخصی‌ داشتن به نام فون براون که آپولو آمریکا رو درست کرد. این‌ها یک مشت مدرک  قلّابی از "آکسفورد" و "دانشگاه"‌هایی‌ از انگلیس و کانادا که کسی‌ ازشون نشنیده، و هنوز هم که هنوزه باید به یک بنده خدا پول بدن بیاد تو iranian.com جلز و ولز بکنه هر روز که "بمب اتمی‌ حق رهبر ماست"!! البته از لحاظه خیانت، شکنجه، مردم آزاری و دروغگویی و دزدی و پر رویی، هیتلر که هیچ، تمام شاهان ۲۵۰۰ ساله ما ، از آریا تا عرب تا مغول تا قاجار و پهلوی، به گرد پایه این بی‌ ناموسان فاسیست اسلامی و دار دستشون نمیرسند.


comrade

نتیجه لغوی- منطقی‌

comrade


 

 

احتیاجی به دهخدا و خانلری نیست، چه آن بزرگواران در عصری( یا
مقرون به آن) میزیستند که "جلسات دوست ساز" با مشارکت مشاوران نازنین، از
کشور برادر و متحد طبیعی رژیم خونخوار پهلوی، اسرائیل، پیوسته برقرار بود.
دوست طناز و شوخ پرداز ما، فرد عزیز، بی‌ هیچ تردید با نامهای محمود
جعفریان و پرویز نیکخواه آشنایی کامل دارد.

خدا بگم چکار کند این روس‌ها و چینی‌‌ها را که آشغال‌های اتمیشان را به
ما انداخته اند، بر خلاف آمریکا و موساد که در طراحی‌ و ساخت زندان اوین
چنان سنگ تمامی گذاشتند که بعد از بیش از سه دهه هنوز توّاب ساز است.

 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Demo

The Land of OZ

by Demo on

With the undeniable historical facts & with the religious based thinking system of the so called “privileged race” in relation with the GOD of Abraham’s promised retributions of the mankind’ wrongdoings, where in the world is this “fossil” chicken heading with his daily warm ups of name callings, and labeling of others while neglecting of the ever going “crimes” of his own “race?”