دوستم میشی حرف بزنیم

Fred
by Fred
14-Feb-2011
 

"مرکز رسانه ای منطقه ای وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آمریکا. ما به زبان فارسی تویت میکنیم و میخواهیم در گفتگوهای شما شرکت کنیم."

پس از تجربه تلخ ارسال نامه های خصوصی و تقاضای دوستی رئیس جمهور ایالات متحده از رهبر تجاوزگران جنسی، سید علی خامنه ای، آنهم در بهبهۀ وحشیگریهای اسلامیستها علیه ایرانیانی که با حفظ آرامش به تظاهرات دست زده بودند، اینکه دولت ایالات متحده به زبان فارسی تویت میکند امر مبارکی است.

ولیکن کار اسلامیست های درنده خوی تجاوزگر جنسی جویای سلاح هسته ای با دوست یابی و گفتگو از طریق "تویت" حتی به زبان فارسی با قربانیان آنها به جایی جز تولید طعمه جدید برای کهریزک کاران نخواهد انجامید

محاصره اقتصادی شامل نفت و گاز و تأسیس صندوق های کمک مالی به اعتصابگران در صنایع حیاتی لازمه کار است و مابقی فرصت بیشتر دادن به تجاوزگران جنسی اسلامیستی، "اصلاح طلب " و دیگر انواع آن، برای دستیابی به سلاح هسته ای و تحمیل جنگ دیگری بر ایران و منطقه و جهان.

//twitter.com/USAdarFarsi


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Cost-of-Progress

Funny

by Cost-of-Progress on

how this follower of a failed ideology has filled tagord dirooz's place on Fred's blogs. Every friggin' one of them....One would have to ask what would a commie care about the plight of Pals?

____________

IRAN FIRST

____________


Roozbeh_Gilani

tweet or not, stuxnet or not...

by Roozbeh_Gilani on

This islamist regime is on borrowed time,  and "Doctor"'s nuclear bomb dream was just a wet one. I know it, fred know it, millions of Tehranis know it, even the turkish gol know it! But the old circus clown and his monkey dont know it!

"The people, United, will never be defeated."


Dirty Angel

شعر والنتاین تویت

Dirty Angel


 I sit on my poodle's lap -

 

borders

on

69

 

"If they chew you up, they still have to spit you out "


G. Rahmanian

Pre-'47 or Pre-'67?

by G. Rahmanian on

It seems the lame-brain here has mixed up the dates. He has stopped mentioning any specific date, altogether!


comrade

بیخود نیست که دوستت دارم

comrade


 

 

همین قدر که از توله سگ‌‌های دست آموز چپول، فاکتور گرفته ای،
ایندفعه از واق واق معافت می‌کنم در ضمن بحبوحه هم اینجوری هستش. تا من
بیام دیکته و انشأ تو رو درست کنم اسرائیل خودش فهمیده که مصلحتش در
بازگشت به مرز‌های قانونیش هستش.

 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.