خروش سروش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Feb-2011
 

بار دیگر آقای سروش به خروش آمده. ایندفعه مأموران نظام پر برکت نه تنها پس از تاراج مؤسسۀ انتشاراتی که محصولات فکری ایشان را نشر میکرده درش را گل گرفته اند، از قرار داماد سروش هم گیر حضرات اسلامیست افتاده بوده و کاری با او کرده اند که به " خدا نیست، بخدا قسم خدا نیست، نیست" گفتن افتاده، و اکنون که جان بدر برده و در خارج است سروش را به خروش آورده.

اگر چه ایشان منت سر ایرانیان میگذارند که در پی گشایش دانشگاه ها بوده اند، به گواهی مدارک و شواهد موجود، آقای حاج فرج دباغ سروش کمیسار انقلاب فرهنگی نظام پر برکت بوده و یکی از مسئولین " پاکسازی" دانشگاه ها و اخراج استادان و مجاهد تثبیت پایه های رژیم، این امری است اثبات شده و مو لا درزش نمیرود.

اینکه پس از اسقاط شدن امید به نظام پر برکت که خود ایشان در برپایی آن کوشا بوده اند، آقای سروش و اطرافیانشان بدنبال تعمیر آن و برقراری معجون " دموکراسی دینی " هستند که در آن نقش آقا بالا سر " امام " در نظام پر برکت حذف شده و ماجرا نزدیکتر بشود به آنچه شارلاتان علی شریعتی تبلیغ آنرا میکرد هم برای آنانی که میخواهند بدانند امری است اثبات شده.

تنها پرسش باقی مانده آن است که آیا ایران و ایرانی اشتهایی برای آشی که حضرات از نظام پر برکتشان رانده و در کشور های آزاد تبلیغ " دموکراسی دینی " را میکنند دارند یا خیر؟

//www.rahesabz.net/story/33067/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

امثال سروش و رفسنجانی‌

Roozbeh_Gilani


بدون قصد خودشون دارند به ملت کمک عظیمی‌  میکنند با این جار و جنجال و جنگی که دارند با باند محمود بی‌ مخ و رهبرش سر پول نفت و قدرت. ما هیچ مداخله سر این دعوا بین یک مشت دزد و خائن به ایران نمی‌کنیم. بذرید خار مادر همدیگه رو فلان چیز کنن. ما تماشا و کیف می‌کنیم!

زهر طرف که کشته شود  سود خلق ایران است


G. Rahmanian

عبدالكريم سروش شارلاتاني بيش نيست

G. Rahmanian


امثال سروش وقتي نتوانستند به مقامهاي مورد نظرشان در جمهوري اسلامي دست يابند، به غرب امده وبه اصطلاح خودشان به مبازره با نظام بر خاستند. اين اقا به ملت ايران خيانت كرد و با كمك همدوشانش ده ها هزار دانشجو واستاد را از تحصيل و تدريس محروم ساخت. اين دجال در يك مصاحبه در سالهاي أخير ادعا كرد به دانشجويان خدمت كرده وانها بايد قدر اين خدمتها را بدانند.


Demo

عبدالرجیم سروش

Demo


 عبدالرجیم سروش: باهزارمکرونیرنگ درهرخروش۰


Maryam Hojjat

Not Me Fred

by Maryam Hojjat on

I have lost my appetite for any Relgious Democracy particularly Islamic democracy since I heard the big bastard Khomainie.