کشتی گرفتن آقا امام حسن با امام حسین

Fred
by Fred
25-Feb-2011
 

کُشتی "اولین ورزش مذهبی- ملی" ایران است و به گفته حاج آقا رئیس فدراسیون کشتی که از صدای دورگه و چشمانشان بر میآید که اهل فن در صحنه های آتشین هم هستند، "آقا امام حسن و آقا امام حسین با هم کشتی میگرفتند".

ورزش مذهبی- ملی هم یکی دیگر از بدعتهای نظام پر برکت است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
comrade

Your name will no longer be Jacob

by comrade on

Without maiming and raping? I'm gonna then just do some coyping and pasting!

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Bunyip

عجب

Bunyip


اینها این کسشعرها را از کدوم سوراخشون در میارن؟ این عوضی از کجا میدونه حسن و حسین  باهم کشتی میگرفتن و ممد و زهرا براشون هی دست میزدن! آیا مردم واقعا این مزخرفهارو باور میکنن؟ عجب!


default

Pedro

by Doctor mohandes on

There are position being set aside for them in All highly accredited and Top notch insititutions and universities around the world.

No worries whatsoever.


pedro

what are we going to do with hundres of worthless officials like

by pedro on

him after the demcratic Iran?

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisions