هندستون خمینی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Aug-2009
 

کیه که ندونه اوضاع تو ایران بد طوری شیر تو شیره، هر ساعت و هر روز خبرایی میرسه که انگاری یکی خبرگزاریها رو دست انداخته و داره داستان آلیس در سرزمین عجایب رو بجای اخبار وقایع اتفاقیه به خورد اونها میده. تا آدم میاد آخرین خبر عجیب غریب رو یکجورایی هضمش کنه یکی دیگه میاد که از اون قبلی چغر تره.

هنوز داری با خبر تک تیراندازای دلیر و جان برکف دولتی که از بالابوم ها مردم رو که جیره مواجبشون و خرج نون زن و بچه هاشون از کیسه مردم تعمین میشه یعنی ولینعمت های خودشونو شکار میکنند دست و پنجه نرم میکنی که یه خبر دیگه میاد رو دست اینیکی. تا میایی با شکنجه و قتل مردا و زنا و بچه ها تو سوله هایی که برای اینکار تو بر و بیابونای دورافتاده درست کردن کنار بیای خبر از تجاوز جنسی میرسه و دیگه نور الانور میشه.

وجدان نق نقوت هم که دیگه نوبرش رو آورده و وقت گیر آورده تا دق دلشو سرت خالی کنه. که یادت میاد از اول میگفتم اینا اینکارن و درست بشو نیستن، یادت رفته از اون ب بسم الله زمان اون امامشون همونکه میگفت جنگ نعمته بکش بکششون رو شروع کردن و حتی بابای رینگو هم غیرت کرد و آمد گفت چند هزار تا رو تو چند روز از دار و درخت آویزون کردن. چند هزار تا یعنی چند هزار انسون، بشر، با با ننه و بچه های این و اون، همون بنی آدم که فوکولی هاشون تن تند میگن کشتن یک آدم مث کشتن همه آدماست. تو این سی سالم که دم ریز زدن و داغ و درفش کردن و از مملکت فراری دادن، دیگه بهت و تعجب و ماتمت چه صیغه ایه؟

تازه وجدانه دور ورداشته و میگه یادت میاد طبع شعرت گل میکرد و اظهار فضل که بله بقول سعدی شیرین سخن پلنگان رها کرده خوی پلنگی، و هی زر زیادی راجع به اصلاح طلبا میزدی که دارن از تو درسش میکنن و از سر نگونی کم خرجتره، خاک عالم تو سر خر خرفتت که هنوز دوزاریت نیافتاده، بیا بگیر این فرمایشات اخیر رهبر اصلاح طلبارو بخون و بفهم که دوتوکویل خوندشون چیه و کیه و فیلش هوای هندستون خمینی رو کرده.

محمد خاتمی هشدار داد که در حال حاضر، "هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام" مورد تهدید قرار گرفته و افزود "امروز باید مصمم تر از پیش، بر خواسته به حق جنبش اصلاح طلبی، یعنی 'تغییر' پای فشاریم" و افزود که مراد او از تغییر، بازگشت به قانون اساسی و اصول مورد نظر آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی است.

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090828_h...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
k1s1000

Khomeini's Background is Russian, Not Indian

by k1s1000 on

FYI.


benross

hang tight!

by benross on

I'm working on it Ostaad hang tight!

That is, I'm working on it MY part. First we have to spread the idea that Iranians abroad should not remain spectators. They have the opportunity (that every single Iranian inside is dreaming of) to freely express their ideas and act upon it. This will follow with a political organization to express their will. Then this political organization will start the dialogue with activists inside Iran (inside the regime framework and outside) to find the best way to reach the ultimate goal which is a free secular democracy.

Actually I was a bit surprise about your question because I was quite bold about what I intend to do right from the beginning. 


Ostaad

benross, I'm all ears ... or eyes ...

by Ostaad on

what is YOUR non-nonsensical solution, homie? Got one?


benross

I think the point is that

by benross on


I think the point is that WE ARE NOT INSIDE. Stop pretending we can somehow relate to their nonsensical politics. We have to find our own voice.

And yes, millions and millions are putting their lives on the line for basically a nonsensical course of action. Never heard that happening before?


Ostaad

Fred, the only one who's...

by Ostaad on

zereh zyaadi mizaneh is YOU, bro.

Are you saying millions of Iranians who are putting their lives and livelihoods on the line by standing up to the regime, face-to-face, trying to "fix" whatever must be fixed "from inside" are WRONG, and you the amen corner choir boy and AIPAC tea-and-crumpets server KNOWS what should be done while sitting on your worn-out armchair in "landan"?!!!!

Zereh zyaadi ham hadi daareh.