نمک نشناسی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Mar-2011
 

در صفحه سوم مقاله "جامعه و تاریخ " مرحوم آیت الله مطهری که از ارکان نظام پر برکت بود و از دشمنان فرهنگ ایران و ایرانی ، مینویسد که قرآن:

"به يک سلسله صفات و ملکات خوب از قبيل صداقت، عفاف، اخلاص، عبادت، بصيرت، رأفت، رحمت، فتوت، خشوع، انفاق، ايثار، خشيت، فروتني و به يک سلسله صفات بد از قبيل کذب، خيانت، فجور، ريا، هواپرستي، کوردلي، قساوت، بخل، تکبر و غيره اشاره کرده است.

دسته اول را يکجا صفات استضعاف شدگان و دسته دوم را صفات استضعافگران دانسته است."

به گزارش مرکز خبر حوزه، مرجع تقلید، آقای آیت الله سبحانی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مجلس جمهوری پر برکت گفته است:

"کسانی که بخواهند در راستای حذف روحانیت گام برداشته و یا اینکه نسبت به دغدغه‌های آن‌ها بی‌توجهی کنند، به اسلام خیانت کرده‌اند. افرادی که می‌خواهند امروز از انقلاب اسلامی نتیجه بگیرند، نباید پدیدآورندگان اصلی انقلاب که‌‌ همان روحانیت باشد را نادیده بگیرند و در حق این نهاد عظیم نمک‌نشناسی کنند."

استضعاف یعنی: ناتوان و درمانده کردن به دلیل ستم گری، بهره کشی ناعادلانه.
نتیجه آنکه، استضعافگران را باید دوست داشت

تبریک

//www.hawzah.net/Hawzah/News/NewsView.aspx?Ne...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

غلط وغلوط آخوندی

Demo


دسته اول را يکجا صفات استضعاف شدگان و دسته دوم را صفات استضعافگران دانسته است

آقای مطهری در این مورد شکر خورده و خود باید جوابگوی  چنین نقل قول غلط  از قرآن در روز جزاباشند.   صفات ذکر شده  همه و همه زیر دو بخش کلی فجور و تقوا قرار میگیرند که خداوند در وجود هر انسانی قرار داده است و اختیار هم با خود انسان است و عذر وبهانه مستضعف و مستکبر بودن هم قابل قبول در روز جزا نخواهد بود. دیگر اینکه از روحانیت مطلقا و ابدا ذکری در قرآن نیست. در عوض عناوین عالم و مدرس قرآن است. نهاد عظیم روحانیت هم همانند ولایت فقیه ساخته و اختراع بشر است و ذکری از هیچکدام در قرآن نیست و به قول خود قرآن بشر بقدری جاهل است که همواره می خواهد خدارا از چیزی در روی زمین خبر کند که انگاری خالق عالمیان به آن آگاهی  ندارد!!!!