آش کشک خاله

Fred
by Fred
06-Mar-2011
 

وقتی که رضا خان میرپنج آنزمان وارد تهران شد، با اعلامیه معروف " حکم میکنم " خود را رئیس کل قوا نامید.

زمانی که روح الله خمینی وارد تهران شد و امام گردید در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا که به سخنرانی "من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت می زنم" معروف شد را ایراد کرد.

به نظر میرسد که پس از اینهمه سال در هنوز بر همان پاشنه میچرخد و ملت ایران حقی در تعیین سرنوشت خود ندارد.

دسته "تند رو" اسلامیستها میگویند همین است که هست و دسته " اصلاح طلب " میگویند همین که هست را باید گاماس گاماس درست کرد.

آنهایی هم که میگویند با خوشباوری ابله گونه هم که شده، عمر نوح میخواهد تا این پروژه "اصلاحات" در وقت گل نی بر دهد حتماً جنگ طلبند و جیره خوار بیگانه.

آیا زمان این آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته و گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی نگذشته؟

//open.gooya.com/politics/archives/2011/03/11...

//www.irdc.ir/fa/content/4958/default.aspx

//www.irdc.ir/fa/special/rezashah/default.asp...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
G. Rahmanian

Coming Soon!

by G. Rahmanian on

With such military might we will be seeing the liberation of Jerusalem in our lifetime. I just hope we won't have to wait another 32 years!


comrade

دق الباب

comrade


 

 

 

ببخشید که با قابلمه عیالواری خدمت رسیدم، شنیدم فرد عزیز آش نذری
خیرات کرده، به خودم گفتم تا از ما بهتران با مرسدس و "ب‌ام و" هاشون آشو با
جاش نبردن، خودمو برسونم. راستی‌، عزیز جان، حتما خبر اون کشتی قراضه
ایرونی‌ که به درد ماهیگیری هم نمیخوره رو شنیدی که به جوئیش فرندامون
گفتن: "فضولی موقوف، این غلطا به شما نیامده"
. حالا از یکی‌ شنیدم، ارتش
اسرائیل، ببخشید منظورم نیروی دفاعی کشور دوست داشتنی اسرائیل هستش، داره
به خلباناش فارسی یاد میده که وختی که با الهام از رهنمود‌های تو، فرد
عزیز، و بقیه همسنگران عقیدتی‌ نازنینت به تهران و هر جنبنده‌ای که اونجاس
حمله کردن بتونن جوابشونو همچین سر فرصت بِدَن که اون سرش ناپیدا.

ببخش، فرد جان، اگه می‌شه یه کم اون پیاز داغشو بیشتر کن، قدرتی‌ خدا، توی روغنش که حسابی‌ صرفه جویی‌ کردی...

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Red Wine

...

by Red Wine on

 

بیچاره رضا میر پنج ! ایشان قصد شاهی‌ و ملک الرعایی نداشت و هنوز کاسه ماست و آش چوربا .. شام شب قزاق خانه در دستش بود که انگلیسیها حکمش دادند و بقیه قضایا..

اما این یکی‌.. این روح الله از آن نسناس‌های روزگار بود و عملیاتش را حساب شده انجام میداد و بلد بود چطور خلق ایرانی را خر کند و از احساسات ایشان سو استفاده کند...خدا لعنتش کند...این کجا و آن کجا و این کاسه آش عجب گران برایمان تمام شد که هنوز تاوانش را میدهیم.