خر بیار باقالی بار کن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Mar-2011
 

جناح "اصلاح طلب" نظام پر برکت اصرار بر این دارد و در پاکنویس "منشور" هم به آن تأکید کرده که قانون اساسی باید "بدون تنازل" اجرا گردد.

به زعم این جناح، ظرفیت تغییر در چارچوب قانون اساسی به حد کافی وجود دارد و مکرراً به اصول "نظارتی" بر ولی مطلقه فقیه اشاره میکنند و عمدتاً چشم امیدشان به "مجلس خبرگان رهبری" است تا دستی بر آرد و چارۀ کاری بکند.

اینکه این مجلس دست نشاندۀ خود حاج آقا رهبر تجاوزگران جنسی است و در تاریخ وجودش بجز مجیزگویی حاج آقا چیزی نگفته و نکرده امری واضح و بدیهی است. ولیکن برای آندسته که دچار توهم شده اند، قاضی القضات نظام پر برکت دیروز آب پاکی را رو دست همه ریخت و کار را تمام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در جلسه روز یکشنبه مسئولان عالی قضایی گفته:

"مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی وجود ندارد".

به زبان ساده تر"اصلاح طلبان" خواستار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" که در فکر تغییر وضع موجودند باید اول بروند خر بیاورند و باقالی باز کنند و بعد بروند و سماق بمیکند.

//www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainConte...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred