ساده زیستی "آقا" خامنه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Mar-2011
 

بعد از اینکه حاج آقا عطا الله خان مهاجرانی لندن نشین فرمایشات جنجال برانگیزی راجع به پاکیزگی مالی "مقام رهبری" فرمودند، حالا نوبت فرید الدین حداد عادل شده که راجع به پاکیزگی مالی و ساده زیستی "آقا" شهادت بدهد و به منکران آن لعنت بفرستد.

در مصاحبه با سالنامه ای بنام "مثلث" از جمله راجع به مراسم ازدواج آبجیش با پسر "آقا" که همان بقول شعار مردم "مجتبی بمیری رهبری رو نبینی" باشد گفته:

"ما رفتیم به منزل مقام معظم رهبری. خانه ایشان را دیدم. کف اتاق فرش ماشینی بود. ظاهرش خیلی ساده بود و یک گوشه ایستادیم و ایشان خوشامدی گفتند و به اقوام وی تبریک گفتند. یک نکته جالب اینجاست که وقتی رهبری آمدند خیلی از خانم ها آمدند جلو. خیلی التماس دعا گفتند و خیلی عرض ارادت کردند. چند نفر از خانم‌ها با دیدن ایشان منقلب شدند و گریه کردند.

شما تصور کنید خانمی که آمده عروسی و بعد اشک بریزد چه وضع بدی در چهره او پیدا می‌شود. بعد از عروسی به یکی از محارم گفتم چرا چهره‌ات اینطور شده است؟ گفت آقا را دیدیم گریه کردیم.

آن روز کف خانه فرش ماشینی بود. روز بعد که خانم من هم حضور داشت گفتم چطور بود؟ گفت موکت بود. یعنی همان یک شب خانه رهبری مملکت فرش ماشینی پهن بود

از آن سال تا به حال حاج آقا مجتبی در آپارتمانی زندگی ‌می‌کنند. ایشان سه بار در طول زندگی‌شان اسباب‌کشی کرده‌اند. همیشه یک کامیون وسایل منزل را جابه‌جا می‌کند."

ولد حداد عادل حرفهای بامزه دیگری مانند هدیه گرفتن انگشتری "آقا" هم زده که به خواندن می ارزد.

تبریک

//www.basironline.com/view.aspx?id=2592


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
pedro

Again

by pedro on

 
About sayed ali geda.

Yarab mabad anke ali geda motabar shavad

Chon motabar shavad ze khoda bi khabar shavad.

 

 

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisons


mahmoudg

drove around in a red VW

by mahmoudg on

Now, albeit temporarily, rules our great Persia.  Not for long Seyed Ali Gheda, not for long.


Maryam Hojjat

AKA Mojtoba & His Millions dollar son is WELL KNOWN

by Maryam Hojjat on

in IRAN not only among Iranians but in the world.  Bastards uded to do a Rozeh for 5 tomans.