عمله ظلم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Mar-2011
 

عمله های ظلم نظام پربرکت حاکم بر مال و جان ایرانیان در اقصی نقاط دنیا خصوصاً ممالک آزاد مستقرند و هر کدام به نحوی در پی بزک چهرۀ ولینعمت.

بدون کوچکترین شک و شبهه ای اگر بحث جایزه دادن به پرکارترین، پاچه خوارترین و وقیح ترین نرینۀ ایندست عمله ها باشد، عطاالله خان مهاجرانی که اینروزها در رفاه کامل مقیم لندن است و با همکاری آیت الله آمریکا مقیم "هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران" کدیور وبسایت جرس بخش اسلامیستی جنبش سبز را اداره میکند، یک سر و گردن از بقیه حتی آن وردست خدانگهدار چپولش بالاترست.

پاچه خواری او از ظالم به شهادت اخیرش مبنی بر "پاکیزگی مالی" علی خامنه ای و یا پیش از آن، تلاش برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری رفسنجانی محدود نمیشود، اصولاً عطالله خان اینکاره اند و مانند همه عمله های ظلم، که ایران فت و فراوان دارد، خود خر برایشان مطرح نیست که آنها خود را پالان هر خری که در قدرت است میدانند.

بیخود نیست که عطاالله خان مرتباً مورد تفقد هادی خرسندی قرار میگیرد. در ویدیو ضمیمه، بانو امیرشاهی، که عمرشان دراز باد، یکی از آن تفقد های آبدار خرسندی را قرائت میفرمایند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

You are always Right About IRR thugs

by Maryam Hojjat on

This a good credit that belongs to Fred.  Thanks for your info.


Mash Ghasem

عمله ظلم ، فعله استبداد ، حمال پوچی,...

Mash Ghasem


عمله ظلم ، فعله استبداد ، حمال پوچی,...

هر  چه قدر به اینها عنوان بدهیم باز هم کم است. پس ازنسناس مضلف و مشایی ، مهاجرانی و  نگهدار ، از منفورترین زوجوات اند. اجرایی دلپذیر و شنیدنی از بانو امیرشاهی, تشکر.