خالی بندی نوروزی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Mar-2011
 

شادروان علامه دهخدا میفرماید:

در دیاری که عقل معزول است

هرچه خواهی بگو، که مقبول است

حالا شده حکایت پیام نوروزی "رهبر معظم انقلاب" خطاب به "همۀ هم‌میهنان عزیزمان". مشت نمونه خروار، آقا رهبر میفرمایند:

"ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌ی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و انقلابی، در عرصه‌ی علم و فناوری و در عرصه‌ی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه کارهای بزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه انجام دادند.

مثلاً در عرصه‌ی تولید علم، طبق آمارهائی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام میکنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از یازده درصد است؛ در حالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته است، کمتر از شش درصد پیشرفت داشته است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند."

حرفهای بامزه دیگری هم جناب "رهبر معظم انقلاب" زده اند که مطالعه همه آنها پر بدک نخواهد بود. و به همچنین پیام نوروزی مباشر ایشان جناب " رئیس جمهور محبوب " که فرموده اند در سال گذشته یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده و در این سال جدید دو و نیم میلیون شغل دیگر ایجاد خواهند فرمود.

تبریک

//www.shia-leaders.com/?p=9359

//www.president.ir/fa/?ArtID=27406


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

حرف ایشان درست است

ahang1001


 خوشبختانه کارهای بزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه انجام دادند.

 (سخنان رهبر جمهوری اتمی)

بیشترین پیشرفت را در قوه قضاییه داشتند که واقعا با اینهمه زندانی و اعدامی بسیار قوت بخرج داد

این از 11 درصد هم بالا تر است

شیرین