خر آقا رهبر

Fred
by Fred
22-Mar-2011
 

اول این دو بیتی اسامی سالها به نام حیوانات که اصلش به زبان ایغوری است را مرور فرمایید تا بعدش عرض بسیار مختصر نوروزی دو دستی تقدیم شود:

موش و بقر* و پلنگ و خرگوش شمار

وین چار که بگذرد نهنگ آید و مار

آنگاه به اسب و گوسفند است حساب

حمدونه* و مرغ و سگ و خوک آخر کار

رهبر نظام پر برکت، حاج سید علی آقا خامنه ای، رسم کرده که اول هر سال نامی بر روی آن سال میگذارد. حتماً سال "عدل علی" ایشان یادتان هست که در آن سال حضرات روی هرچه ظالم تاریخی بود را سفید کردند. حالا امسال امر فرمودند که نام سال "جهاد اقتصادی" است.

با در نظر گرفتن فتوای مشهور "اقتصاد مال خر است" حاج آقا سید روح الله خمینی که حضرات اسلامیست چه "اصلاح طلب" و چه غیره زیر علمش سینه میزنند، میشود نتیجه منطقی گرفت که نام امسال، سال جهاد خریت است که بالطبع این کار از خر بر آید.

تنها یک سئوال:

صلاح است کدام حیوان از لیست صور فلکی حیوانات اخراج و خر مجاهد حاج علی آقا جایگزین آن شود؟

//www.iichs.org/srcfiles/printmag.asp?id=459

*بقر، گاو

*حمدونه، میمون


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

well done Fred

by mahmoudg on

As always.  To that I add anyone still supporting this dead regime must also be called a "Khar".  It is different to have been fooled by this regime and its founder, the head "Khar", ayatoilet khomeini, it is yet another to have remained a khar for 30 years.  Beyond the first two years a "khar" then becomes a terrorist.


Maryam Hojjat

I love it

by Maryam Hojjat on

Very nice & clever point.