حجت الاسلام عباس آقا دی پالما


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Mar-2011
 

دو خبر، یکی از دیگری خوشتر.

اول آنکه کشور ایتالیا که واتیکان هم در آنجا قرار دارد، مؤسسه امام مهدی(عج) هم دارد.

خبر خوش دوم آنکه مدیر مؤسسه امام مهدی(عج) یک ایتالیایی جد اندر جد ایتالیایی است بنام حجت الاسلام عباس دی پالما.

عباس آقا دی پالما در پاسخ به یکی از سئوالات خبرنگار تقریب میگوید:

"من طی تحقیقات خود در زمینه دین اسلام، کتابهای مختلفی از علمای مسلمانی از جمله “علامه طباطبایی”، “شهید مطهری” و “امام خمینی(ره)” که به زبان انگلیسی یا ایتالیایی ترجمه شده بود، مطالعه کردم. از علامه طباطبایی کتاب “المیزان” و از شهید مطهری و امام خمینی(ره) نیز کتابی با عنوان “نور درون” که مجموعه ای از نوشته های این دو عالم بزرگوار به زبان انگلیسی بود، مطالعه نمودم.

من از سال ۲۰۰۳ در لندن شروع به تحصیلات اسلامی کردم، ۴ سال در دانشگاه لندن (کالج اسلامی لندن) به صورت آکادمیک و یک سال در حوزه علمیه سوریه به صورت سنتی تحصیل کردم. در حال حاضر نیز در قم در “جامعة المصطفی العالمیة” مشغول به تحصیل هستم و در حال آماده سازی تز دکترای خود با عنوان “اصول تفسیر قرآن” می باشم."

منبع خرج تحصیل و عیال و مؤسسه داری ایشان فعلاً نامعلوم است.

تبریک

//www.azadinews.ir/article.asp?id=16992


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

نتیجه اخلاقی

ahang1001


حماقت و خرافات در انحصار آخوندان ایرانی نیست

شیرین 

 


Roozbeh_Gilani

(کالج اسلامی لندن)

Roozbeh_Gilani


Now what the heck is this? Must be a college of "London Oxford University", which had been granting PhD's to the leadeship of the islamist regime!

 But seriously, there has recently been a surge of bogus"universities" in UK, which are used by anybody who wants to gain visa to UK. Ideal for islamist regime's fat cat wanting to move to UK and have access to their billion dollar plus bank accounts, yet unable to get to real universities because they are too stupid and too lazy to study.

Good news is that the UK government is clamping down hard in view of strong anti immigrant feelings in UK.

 

"Personal business must yield to collective interest."


Maryam Hojjat

Iranian Money Goes to Islamization

by Maryam Hojjat on

TOF, & Tof beh harchi akhoond.