رضا کو؟


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Sep-2009
 

رضا ناپدید شده، رضا که مورد تجاوز جنسی مأموران " حکومت عدل علی " قرار گرفته بود مفقود الاثر شده، رضا که پس از تحمل آنچه در وهم انسان آزاده نگنجد پا پیش گذاشت و بی اخلاقی حضرات مدعی اخلاقیات  را افشا کرد گم شده.

 رضا که با وجود درد جسمی و روحی، پیه انگ های بر آمده از  کج فهمی های اجتماعی را به تن مالید و پا پیش گذاشت،  فداکاری کرد تا دیگران هم جرأت کنند و این راز سر به مُهر  تجاوز گران را برای همیشه برملا سازند، بله کسی از رضا خبر ندارد. رهبر تجاوز گران جنسی " حکومت عدل علی " و یک یک مسئولان خرد و ریز این نظام پر برکت مسئول هستند و هیچکدام معذور نیست.

 اعلامیۀ دفتر کروبی: 

 "دفتر مهدی کروبی اعلام می کند که هیچ گاه قصد بازگویی این ماجرا را نداشت ولیکن بازگویی ماجرا از سوی خود این مسئولان قضایی و البته رفتاری که در قبال این فرد و خانواده اش صورت گرفت چون مراجعه به منزل وی و شرح ماجرا برای پدر این فرد که موجب آزردگی خاطر پدر وی شد، تحقیقات محلی برای زیر سوال بردن شخصیت وی و محکوم ساختن فردی که مورد ظلم قرار گرفته است به جای احقاق حقوق او موجب شد تا این دفتر به شرح واقعیت ماجرا برای تنویر افکار عمومی بپردازد . لازم به ذکر است که رفتارهای صورت گرفته با این فرد بازداشت شده که در زندان مورد آزار قرار گرفته بود به حدی زشت و زننده بود که اکنون مدتی است این فرد ناپدید شده و خبری از وی نیست که بنابر این دفتر کروبی اعلام می کند مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری که برای این فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت تهران آقای مرتضوی و نمایندگان ایشان خواهد بود ."

 

 

//www.etemademelli.ir/published/0/00/74/7485/

 

//iranian.com/main/blog/fred/reza

 

//www.rfi.fr/actufa/articles/117/article_8218.asp 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred