تعرفه رسمی مشروبات الکلی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Mar-2011
 

از قرار معلوم سرانجام حضرات مالک جان و مال ایرانیان کوتاه آمده اند و همان کاری را میخواهند بکنند که باید از اول میکردند و اینهمه ایرانی را شل و پل و آزار هم نمیدادند.

به این خبر سایت تجارت نیوز توجه فرمایید:

"در صفحه 98 و 99 و در فصل 22 جدول تعرفه کتاب مقررات واردات و صادرات سال 90، به استثنای آب، نوشابه های غیرالکلی و سرکه، مابقی کالاهای قید شده در ارتباط با مشروبات الکلی است. در این بخش از کتاب مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودی این مشروبات (آبجو، ویسکی، عرق، ...) 4 درصد تعیین شده است.

کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن به ویژه جداول تعرفه، یکی از مهمترین اسناد رسمی تجاری و مبنائی برای وصول بخش اعظم مالیات های غیرمستقیم (حقوق ورودی) به عنوان سومین درآمد دولت بعد از نفت و مالیات های مستقیم است."

بعله درست قرائت فرمودید، شاید از این پس تجارت پر سود مشروبات الکلی که برادران پاسدار از آن ارتزاق میکنند نفعی هم به صورت مالیات به خزانه عمومی کشور برساند.

آیا حضرات پیام حافظ را شنیده اند؟

به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست

زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس

تبریک
//www.tejaratnews.com/news/357/default.aspx


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MRX1

Follow the money

by MRX1 on

Why not? their former psychopathic imam overnight declared that sturgeon fish is halal once he discovered there is money to be made!