نوروز هوو پیدا کرد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Mar-2011
 

نوروز هوو پیدا کرد. به بیان دقیقتر، تازه پارسال بعد از سی و یکسال نا مهربانی، کم لطفی و عناد حضرات با نوروز و ساقدوش هایش، چهارشنبه سوری و سیزده بدر، "جشن بین المللی نوروز" به عقد نکاح نظام مبارک درآورده شده بود، که حالا قرار شده سرش هوو بیاورند.

نام سوگلی جدید "جشن بین المللی سال بیداری اسلامی" است، باور نمی فرمایید، این هم مدرک:

حجت الاسلام حاج حسین آقا ابراهیمی، نماینده بیرجند که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظام پر برکت تشریف دارند، فرموده اند:

"نوروز جشن فارسی زبانان است که سنت و منش اسلامی آن را تأیید کرد و دعای لحظه سال تحویل نشات گرفته از دین مبین اسلام است. جشن یاد شده قابلیت تسری به جهان اسلام را ندارد و تنها می‌تواند برای ایجاد انسجام و وحدت ایرانیان و در خوش بینانه‌ترین حالت فارسی زبانان مورد استفاده قرار گیرد.

به محض شروع کار مجلس در سال ۹۰ طرح برگزاری جشن بین المللی سال بیداری اسلامی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح [می] کنم تا مجلس با محوریت این کمیسیون یک حرکت بزرگ جهانی را رقم بزند."

بادا بادا مبارک بادا، "حرکت بزرگ جهانی" ایشالا مبارک بادا.

تبریک

//www.asriran.com/fa/news/160651


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
pedro

I knew it.

by pedro on

Mullah, would gives you an inch, pulls a mile.

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisons


Maryam Hojjat

Shame & Shame on these Hagi Akhoonds

by Maryam Hojjat on

that never give up.  Down with IRR/IRI & its supporters.