آقا هما

Fred
by Fred
29-Mar-2011
 

با اینکه هنوز ته توی ماجرای از آکسفورد "دکترا" گرفتن پسر ته تغاری حاج آقا علی اکبر خان هاشمی بهرمانی رفسنجانی در نیامده و "تحقیقات" ادامه دارد، ولیکن یک امر تا بحال محرز شده است.

دو استاد دانشگاه آکسفورد خلاصه رساله پیشنهادی ته تغاری را به دقت خوانده و مورد تأیید قرارداده اند.

یکی از این دو استاد ایرانی است و کسی نیست جز حضرت هما (محمد علی همایون) کاتوزیان خودمان که اهل تاریخ و ادب با ایشان و کتابهای بسیاری که هم به فارسی و هم به انگلیسی نوشته اند، خصوصاً در مورد تاریخ ایران، آشنا هستند.

وقتی که ماجرای دکترا گرفتن ته تغاری و "تحقیقات" دانشگاه به جراید انگلستان درز کرد، از حضرت استادی نقل کرده اند که ایشان نمی دانستند که این "بهرمانی" پسر همان حاج آقا علی اکبر خان هستند.

آنهاییکه کتابهای تاریخی استادنا را خوانده اند، خارج از بعضی تئوریهای تاریخی مختص خودشان، میدانند که دقت در شجره شناسی یکی از خصوصیات تحقیقات تاریخی ایشان است و چون چند سالی هم پس از انقلاب در نظام پر برکت درس اقتصاد داده اند و تمایلات سیاسی ایشان هم راز سر به مهری نمیباشد، این سئوال پیش می آید که؛ آقا هما داشتیم؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

All quiet on the British front

by anglophile on

Well Fred, the aghazadehs keep arriving here and live a happy life with total impunity. Don't blame their host. It is us my dear fellow who have no qualms about justice and dignity. From Dr Homa, whose past and present associations are well known and documented, to the venerable memebers of our opposition, we all want to have a peaceful and quiet life. Besides, unlike the Jewish people who had strong supportive elements in the governments of the UK and US, we Iranians have no one to lobby on our behalf and against the perpatrators and partners of Iran's Holocuast. So, don't raise too much hope on this front. 

default

ایکه پنجاه ساله گردید

ahosseini


 از اتفاق روزگار هفته پیش جشن تولّد پنجاه سالگی یکی‌ از دوستان نزدیک هما بود. ایشان نیز در یکی‌ از دانشگاه‌های انگلیس تدریس میکنه. به تبعیت از دنیای سیاست، سیستم آموزشی انگلیس بی اندازه بی‌ اعتبار و بی‌ ارزش شده. کالج‌ها و دانشگاها به کمپ جوانهای بی‌ کاروشکنجه گاه معلمان خوب تبدیل شده. بنده را که بیچاره کردن. به هر حال، در ارتباط با سالروز تولد این دوست، من شعر زیررا به او هدیه کردم.

ایکه پنجاه ساله گردیدی
گو به من که چه ها دیدی

اینکه آیا تو در نیم قرن
همچو خورشید تابیدی

گو به من درسیاست

ودین
چند تا قله در نوردیدی

گفتی‌ آره به حضرت آقا


یا به
ریشش تو خندیدی
....

به افاضات رهبر و عنتر
همچو من ز خنده ترکیدی

....
توی شغل شریف آموزش
همچو بنده درخشیدی

این چه کاریست، کار آموزش
هی رفوزه کنی‌ و تجدیدی

یک کمی‌ انعطاف خرج بده
در پروژه بده تو تمدیدی

کار تولید به چین رفته
تو نکن کار تقلیدی

به همه مدرک قبولی ده
کاین بود کار تولیدی

فکر تعلیم و تربیت نباش
که بود جای نومیدی

 

گر نه‌ تیپا خوری چون من
در همین سال خورشیدی


comments

ahosseini

by comments on

I totally agree with you.  But, being in Rafsanjani's defense committe needs too much courage at present.  I hope Homa knows how to deal with the consequences.


default

هما انسان شریف و دوست داشتنی می‌باشد.

ahosseini


لطفا به یک معلم دانشگاه اینقدر سخت نگیرید.

 

دانشگاه آکسفورد محل رفت و آمد اشرافیت بریتانیا و به طور کلی‌ دنیا می‌باشد. هما برای در افتادن با اینها به یک لشکر عظیم با صلاح های سنگین نیازمند می‌باشد. متاسفانه هما از چنین امکاناتی برخوردار نیست. بنا بر این خواهشاً توقع بی‌ جا نداشته باشید.


Demo

The Right to Education

by Demo on

is fundamental to all among many others. Education & honesty are not correlated, crystal clear. But the Iranian regime has been making mockery of university degrees & discrediting such by "buying" them or "gifting" them to whoever they wish. Upon such "dishonesty" then nobody is going to believe even in the real degrees obtained by the ones who worked for them. And that is the problem with Rafsanjanis like:the wolves with the sheep clothings on.


comments

Demo: OK, but...

by comments on

OK.  You are right about Tehran and Sharif, which was my first too exagerated reason.  But, what about other reasons?  

I know we all are educated in IC, but why is it such a big deal for IRI people to be educated? Is it really hard to get a degree wherever especially when you have a good money and a mental comfort?  Is there any relationship between getting a degree and being a "good" person?  Do you think all prisoners in high security prisons in the US are non-educated people?  What about cyber hackers?  I think education has become such a sacred object in public view, which is irrelevant and not true.  I don't see any relationship between honesty and education.  It makes evils smarter too.   


afshinazad

How many names they have?

by afshinazad on

how many names these Akhoonds have, as far as I know all these Akhoonds have second set of last names, and it is quite interesting they are hiding themselves from public, are they running from someone or the law or the some things? Why someone would have two set of identification unless they are terrorist or they don't want to be recognized. If you look at Larijani family they have two set of names and every other of these akhoonds have more than one identification.


Demo

The Perfect Fit

by Demo on

As the suject "History" is all but "shameless lies", both Dr.!! Homa &  son of the most corrupt 'Akhoond Bahrami'  are the perfect candidates to receive the highest degrees possible on earth in that field even without studying it!

PS: Since when did Tehran & Sharif universities become really the top in the world? The long time known fact that a lot of so called "Aghazadehs" & Basijis/Pasdars have received 'free' or "purchased" degrees from those 2 & many other "namely" universities inside & outside the country is no longer possible to hide or to deny.


comments

I disagree.

by comments on

I personaly don't think that there was a favour on Rafsanjani's son behalf.  First, he graduated from Tehran and Sharif Unviersities, which are really top in the world.  Second, top ranking universities usually don't admit top ranking students.  They give admission to average ranking students with a big funding support, or top students with a scholarship.  Third, when someone reviews a thesis they don't have to know the person.  His name on the thesis was Bahrami, which is his name in his ID.  So there is no Rafsanjani in it.  Finally, Cambridge can easily trace everthing, and we will see the outcome of their investigations soon.  As it happened to German Defence Minister:

//www.guardian.co.uk/world/2011/mar/01/german-defence-minister-resigns-plagiarism


Maryam Hojjat

Dr. Homa is very controversial!

by Maryam Hojjat on

How ironic Dr. Homa did not know Haji Rafsanjani's son!