عدالت بهتر است یا رفاه؟


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Apr-2011
 

برای شاگرد مدرسه های ایران "روز طبیعت" سیزده بدر سابق، بجز هیجان و نشاط یک خبر بد هم دارد و آن پایان تعطیلات نوروزی و نزدیک تر شدن زمان تحویل مشق های نانوشته منجمله انشاء.

موضوع انشاء: عدالت بهتر است یا رفاه؟

البته واضح و مبرهن است که هردوتایشان خوب میباشند و رفاه در کنار عدالت از آرمانهای زندگی بشر تکامل یافته است. ولیکن چون آدم نمیتواند همه چیز را با هم داشته باشد، پس قدر آن چیزی را که دارد بیشتر میداند و چهار چشمی از آن پاسداری میکند. و همانطور که حاج آقا حجت الاسلام رسول رضائی در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی گرگان فرمودند:

"در نظام ما هنوز مشکلاتی از قبيل گرانی، تورم، بيكاری و سایر مسایل وجود دارد،اما وجود عدالت در جامعه اسلامی،باعث شده كه مردم این مشکلات را تحمل کنند و در همه جا همپای نظام و انقلاب باشند. در سایه اجرای عدل و عدالت است كه مردم به آرامش می رسند و دارای زندگی لذت بخشی می شوند.

ملت ایران باید قدر این نظام را دانسته و هر كس بخواهد پايش را کج بگذارد، اگر از روی ناآگاهی باشد، او را آگاه و اگر از روی آگاهی و عمدی در خلاف جهت نظام گام بردارد، از او تبری جوييد، زیرا ملت ما برای به دست آوردن این نظام و استقلال و انقلاب مشکلات و رنج های بسیاری را تحمل کردند."

پس نتیجه میگیریم با استناد به وضع موجود در ایران، عدالت از رفاه بهتر میباشد چون زندگی را لذت بخش میکند. پایان انشاء نوروزی.

تبریک

//www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30318117


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Akhoonds never give up his lies & deciets

by Maryam Hojjat on

They live with lies & deciets since they have nothing else to offer naive & ignorant people.