قشون خوشبوی علی آقا رهبر

Fred
by Fred
04-Apr-2011
 

برای واژه انگلیسی oxymoron که به "ترکیب متضاد" ترجمه شده، نمونه های فراوانی در فارسی وجود دارد که کوسه ریش پَهن و پِهن خوشبو از متداول ترین آنها میباشند. تازه ترین و شاید گویا ترین نمونه ها برای توصیف ترکیب متضاد را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است.

خبر راجع به بسیجیان عزیز دردانۀ علی آقا رهبر است. همان افرادی که تحت نامهای گوناگون منجمله "لباس شخصی" کار و بارشان سرکوب به اشکال مختلف که شامل ضرب و شتم و جرح و تجاوز به عنف مردان و زنان و کودکان نیز میشود است. همان اشخاصی که از هفت دولت آزادند ایرانی بکشند و رابطه آنان با قانون و قانونمندی، رابطه جن و بسم الله است.

حالا این قلدران ضعیف کش تشکیلات جدیدی بنام "بسیجیان حقوقدان" رو کرده اند که قرار است وارد "جنگ سایبری" بشوند، که حتماً هم مانند دیگر جنگهای نظام پر برکت علیه ایران و ایرانی پیروز خواهند بود، ولیکن باید یک فکری برای آن نام oxymoron قشون "بسیجیان حقوقدان" بکنند که بدجوری مترادف پهن خوشبوست.

تبریک

//www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1738...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred