آش کشک خاله در کاخ نیاوران

Fred
by Fred
08-Apr-2011
 

در یکشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ پادشاه مرحوم ایران در نطقی برای فراخوانده شدگان به کاخ نیاوران، مملکت را تک حزبی و دستور تشکیل حزب سراسری رستاخیز را صادر کرد.

اگرچه در مورد جمله بندی دقیق این بخش از سخنان محمد رضا شاه پهلوی روایات متفاوتی وجود دارد، ولیکن مضمون روایت غالب آن است که؛ هر که با این امر مخالف است میتواند پاسپورت خود را مجاناً دریافت و به کشور دلخواه خود برود.

دیروز حاج آقا محمد خان حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد نظام پر برکت در سخنرانی خود برای کارمندان وزارتخانه به آنها هشدار میدهد که:

"کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد، باید با او تسویه حساب کرد و امسال هم پولی را گذاشته ایم برای همین کار."

تاریخ ایران شاهد است که این طرز برخورد ارباب رعیتی و آش کشک خاله ای با ایرانیان جوابهای دندانشکن رعایا را در پی داشته است.

بنظر میرسد که وحوش نظام پربرکت اهل مطالعه تاریخ حتی از نوع معاصر آن نمیباشند.

تبریک

//www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

اون "پادشاه مرحوم" اقلاً پاسپورت مفتی میداد.

Roozbeh_Gilani


حالا هی‌ بگین شاه بد بود، نمک نشناس ها!

ولی‌ این "رعیت ها" جواب دندان شکن خود را دیر یا زود به این سلطان‌های اسلامی هم خواهند داد. به قول شاعر، گر صبر کنی‌.....


mahmoudg

some one tell this haj Agha

by mahmoudg on

Millions have deserted Islam and millions more will continue to do so.  The world will stand up to this pathetic cult we call Islam and one day prove that its founding and child molesting Arab leader, spent most of his worthless life chasing women and finding them in Whore houses than going after spiritual stuff.


Maryam Hojjat

With IRR/IRI it was started from

by Maryam Hojjat on

inception.  Hezb Feghat Hezbollah.