پژو ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Apr-2011
 

خبری که اسفند ماه گذشته بسیار هم سر و صدا کرد:

"یک ایرانی با پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را که به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود را خرید."

تا چند روز پیش هویت خریدار ایرانی و دلیل پرداخت رقم نجومی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اتومبیل پژوی ۳۴ سالۀ رئیس جمهور منتصب سید علی آقا رهبر معمایی بود که اکنون حل شده است و بر مصداق؛ معما چون حل شود آسان شود، این هم کل ماجرا در چند سطر:

حاج آقا محمد رضا زنوزی مطلق که "در سال‌های گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است به تدریج از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند.

وی در حال حاضر ۳۰ درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴ درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و کارخانه‌های فولاد و شرکت هواپیمایی آتا را دارد."

و کلید حل معما:

حاج آقا محمد رضا زنوزی مطلق "قریب به هزار و دویست میلیارد تومان به شبکه‌های بانکی کشور بدهکار است."

سید علی آقا رهبر امسال را سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری کرده است. اگر از ایندست "جهاد اقتصادی" بکند که آنوقت علی میماند و حوضش.

تبریک

//www.fardanews.com/fa/news/143548

//aks.gftfc.com/displayimage.php?pid=22


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Shah Dozd!!

by Demo on

A knucle head Shah worshipper below is finally admitting to Shah Dozd! He is also affirming Shah's pilage & Shah's robb as the mantra in the "Arya Mehree Quran" from which he took a lesson from! The true "Islam" however will never be tainted with any "toofoo" & its books of Torah, Bible & Quran are anything but kaseef! The tainted glasses, the old age, & the fear of death soon are really hurtful, aren't they?


mahmoudg

Fred Jan

by mahmoudg on

doozd be doozd meezaneh va shah doozd meebareh.  This is the story of Islam.  Pilage and robb as much as you can is the mantra in the Quran, which these hazarat are taking a good lesson from.  toofoo bar eslam va ketabe kassefash.