میخ طویله در خاستگاه اسلام


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Apr-2011
 

درست زمانی که سیاستهای غلط اندر غلط سی و دو سالۀ ایران و ایرانی به باد ده نظام پر برکت کار را با همسایگان حاشیه خلیج فارس به جاهای باریک دارد میرساند، وحوش اسلامیستی ریز و درشت بر روی آتش افروخته نفت میپاشند.

اگر سخنان ابلهانه نماینده خوش سابقه "مجلس" حاج آقا حجت الاسلام روح الله حسینیان و فراخوان برای "آماده باش" نظامی علیه عربستان کافی نبود، به این سخنان رییس ستاد کل نیروهای مسلح نظام پر برکت، سردار دکتر دامپزشک حاج حسن آقا فیروزآبادی توجه فرمایید:

"عربستان به بحرین نیرو فرستاد تا بیداری اسلامی به کشورش نرود. به خاطر اینکه این کشور نقطه تکیه گاه و در واقع میخ طویله قدرت آمریکا است که به زمین کوبیده شده است. بنابراین عربستان شعار در بحرین و ایران را علیه خود می داند. علت بد اخلاقی هایی که در مدینه با مسلمین می شود همین است."

سئوال:

آیا حاج حسن آقا فیروزآبادی میداند که کشور عربستان مسقط الرأس چه دینی است و آنکه اماکن مقدس آن دین در آنجا قرار دارند و آنکه منطق حکم میکند که وحوش اسلامیستی نمیتوانند کاسه داغتر از آش و کاتولیک تر از پاپ باشند و از ایران زیره به کرمان برند و سرانجام آنکه آن کشور را میخ طویله خواندن در نهایت اهانت به دین برخاسته از آنجاست؟

عقل در بدن نباشد، جان در عذاب است!

تبریک

//www.khabaronline.ir/news-142250.aspx

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110410_l...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Well said, Fred

by Maryam Hojjat on

IRR/IRI loves to create another war in such a critical time of fed up IRanians.


پندارنیک

ولایت فقیه

پندارنیک


سیاست برائت از مشرکین در جمهوری اسلامی ایران ربطی‌ به هویت و
مختصات جغرافیایی، اماکن مقدس، و اموری از این قبیل ندارد. مطالعه مجدد
آثار مرحوم خمینی بر شما دوست عزیز روشن خواهد کرد که ولی‌ فقیه حتی
میتواند شرب خمر را بنا بر مصلحت، مجاز دارد. حرمت حجر الاسود که جای خود
دارد...

بنده هم تبریک، هم نوش جان...