آش آقا رجب


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Apr-2011
 

محتملاً فرمایشات جنجال برانگیز جناب حاج آقا رجب علی خان مزروعی در مصاحبه با "روز آنلاین" را بذل توجه فرموده اید.
بله، آقا رجب همان "اصلاح طلب" نستوه است که بجز سالیان ریاست بر انجمن صنفی روزنامه نگاران، نمایندگی "مجلس" در نظام پر برکت و عضو "شورای مرکزی جبهه مشارکت" بودن، به ‌تازگی سخنگوی "سازمان مجاهدین انقلاب" در خارج از کشور هم شده است.

موضوعی که موجب نوشتن این چند سطر شده فرمایش ایشان در "نادان" بودن منتقدین "شورای هماهنگی راه سبز" که نام اعضاء آن برای مردم مخفی است نمیباشد.

و آن آشی که آقا رجب با یک وجب روغن رویش برای هواداران بخش اسلامیستی جنبش سبز پخته و میگوید: "شورای هماهنگی راه سبز مشروعیت خود را از رهبران جنبش سبز می گیرد و کسانی که آقایان موسوی و کروبی را قبول دارند باید این تصمیم آنها را هم قبول داشته باشند" نیز به خود اسلامیستهای اهل تقلید کور کورانه مربوط است و لاغیر.

ولیکن، تقریباً روزی نیست که سر و کله یکی دیگر از سران جناح شکست خورده در نبرد قدرت در فرنگستان آفتابی نشود. البته سیر و تفرج در بلاد کفر و کاپیتالیسم فی نفسه امر مبارکی میباشد و حضرات اسلامیست با ایندست امور مبارک بخوبی آشنا. ولیکن تا زمانی که دست حضرات به "بیت المال" ملت ایران بند است، تحمل هزینه زندگی در فرنگستان عین آب خوردن است.

با درنظر گرفتن اینکه هر دو جناح حضرات اسلامیستی و لابی های آنها همیشه همۀ مخالفان را انگ اجیر و عامل و حقوق بگیر خارجی بودن زده اند، برای رفع هرگونه سوء ظن، این سئوال مطرح میشود:

بعیر از پاسخ سر بالا دادن "از درآمد فروش اگهی برنج و چای"، هزینه زندگی، تبلیغات، رسانه های گونه گون و مسافرت های مداوم خیل سران نو هجرت کرده به بلاد کفر از کجا تأمین میشود؟

تبریک

//www.roozonline.com


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred