شکار سیمرغ


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Apr-2011
 

رضا خندان، همسر زندانی سیاسی بانو نسرین ستوده، وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و برندۀ جايزۀ ۲۰۱۱ انجمن قلم آمریکا که به جرم دفاع از موکلین خود در "دادگاه های" نظام پر برکت به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است، از انصراف او در تجدید نظر خواهی خبر داد.

این خبر خوشی است و بایسته است که دیگر زندانیان سیاسی هم همین کار را بکنند. اصولاً "دادگاه" در نظام پر برکت واژه تهی از معنی است، در قاموس اسلامیستها رعیت ایرانی حق قانونی ندارد و زنان ایرانی نصف آن حق نداشتۀ مردان را دارند.

برای زندانی سیاسی اعلام عدم علاقه به شرکت کردن در "سلسله مراتب قضایی" بهترین راه نه گفتن به بی عدالتی های دستگاه سرکوب رخت قضا پوشیده میباشد.

پیشتر، زندانی سیاسی دیگری، عیسی سحرخیز، از شرکت در مضحکه قضایی "دادگاه" انصراف داده بود.

برو این دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

درود بر بیشمار سیمرغ های ایرانی در بند وحوش اسلامیست باد!

//www.dw-world.de/dw/article/0,,6502771,00.ht...

//iranian.com/main/blog/fred/nasrin-capti...

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110413_l...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Down With IRR/ IRI

by Maryam Hojjat on

IRI/IRR has created a jangal of barbaric animals in IRAN without law & order.


ahang1001

در مملکت بگیر و ببند

ahang1001


خانم نسرین ستوده..و دیگران تصمیم درستی گرفتند

قوه قضاییه ایران ظالم است...

در این چهار چوب...تقاضای تجدید نظر...مانند پناه جویی گوسفند از گرگ به قصاب است.

شیرین