۵۰ میلیون کلمه

Fred
by Fred
14-Apr-2011
 

به بخشی از فرمایشات امروز صبح مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان خوزستان، حاج آقا سید لطف الله سپهر توجه فرمایید:

"همه شاهدند که چگونه غربی ها تمامی قضایا را وارونه جلوه می دهند و هزاران رسانه خبری و تبلیغاتی روزانه علیه جمهوری اسلامی و فرهنگ تشیع تبلیغ جهت دار و منفی می کنند.

امروزه در جنگ های نرمی که روی می دهد مقوله فرهنگی حرف اول را می زند، رسانه های استکباری روزانه بیش از ۵۰ میلیون کلمه خبری علیه تشیع مخابره می کنند ولی تولید خبر ما در مقابله با آنها چیزی حدود پنج هزار کلمه است."

روش شمارش و صحت "روزانه بیش از۵۰ میلیون کلمه خبری" به کنار، سئوال:

آیا حاج آقا لطف الله هیچگونه مسئولیتی در به وجود آوردن این وضعیت برای نظام پر برکت قائلند؟

آیا برای سی و دو سال و روزانه خدا مرتبه مرگ بر این و آن گفتن، چشم از حدقه در آوردن، مرد و زن و کودک ایرانی را شلاق و تجاوز به عنف و اعدام کردن و دیگر وحشیگری های باب میل و مرسوم وحوش اسلامیست تأثیری در این ماجرای "۵۰ میلیون کلمه" روزانه داشته است؟

تبریک

//www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

۱۰۰ میلیون بار و در حال شمارش

Demo


و این درویش کاویانی اگر تا لحظه خداحافظی با دنیای وحشی روزی ۲ بار و یا روزی ۲۰۰ بار عبارت <وحوش اسلامیست> را در جهت خودارضایی تکرار نماید غیر از اینکه ۱۰۰ میلیون بار و بیشتر تکرار مکرات نموده کاری دیگری برای بهتر کردن خود و دیگران نکرده است.
تسلیت