چپاندن پری رویان تو گونی

Fred
by Fred
24-Apr-2011
 

این نقل قول مستقیم از خاتمی؛ نه آن آب زیر کاهِ تدارکاتچی آسید علی آقا رهبر، این یکی خاتمی که علناٌ پاچه میگیره توحه فرمایید:

"دیگر نمی‌توانیم بگوییم در حوزه مسائل فرهنگی و علی‌الخصوص حجاب در کشور کم کاری صورت می‌‌گیرد و باید گفت اصلا کاری در جامعه برای حل مشکلات این چنینی صورت نمی‌گیرد.

هیچ یک از مسئولان به فکر حل کردن و پیدا کردن راه حل برای این مشکل نبوده و به نظر می‌رسد دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بد حجابی در جامعه را گرفت و فکر می‌کنم برای حل این مسأله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود."

پس از سی و دو سال خونها ریختن، شلاق زدن پری رویان ایرانی، زور بیخودی زدن و جان ایرانیان را تو شیشه کردن؛ تازه وحوش اسلامیست میخواهند برای "حل مشکل " حجاب زورکی خون بریزند.

به این میگویند قبول حقیقت از نوع وحوش اسلامیست.

گرچه آن پیر روشن ضمیر فرموده:

رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است

حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

بالام جان:

پری رو تاب مستوری ندارد

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

IRR/IRI thugs never give up!

by Maryam Hojjat on

This Khatami is an animal who is with Rahbar, Mesbah yazdi & Others in the Evin worst room as soon as It goes to hell.