المپیک وقاحت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Apr-2011
 

دیروز به مناسبت روز کارگر، عده ای از آن نگون بختان که بعضاً ماه ها حقوق ناچیزشان را به آنها نمیدهند، به بارگاه آسید علی آقا رهبر برده شده بودند. این بخش از سخنان ایشان را ملاحظه فرمایید:

"دلبستگی به تولیدات بیگانه، و بی اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می کند ".

سئوال:

کدام نظام پر برکت حلال زاده ای با شعار " اقتصاد مال خر است " و تکیه بر اقتصاد دلال بازی ، با واردات بی رویه ، خصوصاً از چین برای باج سبیل دادن، اکثر صنایع ریز و درشت داخلی را به زمین زده است؟

نه تنها مواد غذایی، بل، مُهر و تسبیح و سنگ قبر از چین وارد میکند و حتی صنایع دستی اصفهان را نیز هم؟

اگر روزی المپیک وقاحت برگزار شود، بدون کوچکترین زحمتی آسید علی آقا رهبر صاحب مدال طلا میشود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Cost-of-Progress

But...But

by Cost-of-Progress on

the regime claims strength with the over priced military junk they buy from China and North Korea, No? And with gladiator outfits for their "elite" forces and tin-clad "underwater vehicles" they continue to defy logic and reason.

____________

IRAN FIRST

____________


mahmoudg

veghahat is one of the

by mahmoudg on

tenets of Islam.  How many times had we heard how Vaghih an akhond is, when we were all growing up before the revolution, and yet Iranians still fell for these lying leech bitches.


Maryam Hojjat

Well Sad

by Maryam Hojjat on

Very sad economic news from IRAN for IRANIANS.