جنگ خوب


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Apr-2011
 

گرچه ایندست دعوا ها سر قدرت و مال بین وحوش اسلامیست امر تازه ای نیست، ولیکن اگر جنگ و نزاع بین آسید علی آقا رهبر و "رئیس جمهور " منتصب خودش هرچه زودتر فیصله پیدا نکنه، کار به توپ و تانک روی هم کشیدن خواهد کشید.

فعلاً طرفین سگهای خودشون را انداختند جلو شاید بتوانند با پاچه گرفتن طرف مقابل را مرعوب کنند. دو قلاده از هارتر های آسید علی آقا رهبر که تو این کارها خبره اند حرفهای جالبی زده اند.

یکیشون؛ حاج آقا حجت‌الاسلام والمسلمين علي سعيدي نماينده آسید علی آقا رهبر در سپاه چاقوکشان گفته:

" اختيارات ولي فقيه به اندازه امام معصوم(ع) و تبعيت از او به همان اندازه واجب است. تخلف از فرمان ولي فقيه در حكم مخالفت با فرمان خدا و امام زمان(عج) است."

آن یکی؛حاج آقا آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد گفته:

"چنانچه تبعيت از ولی ‌فقيه از سوی کارگزاران کشور وجود نداشته باشد، حکومت آنها نامشروع است حتی اگر تمام مردم کشور به او رای داده باشند".

به عبارت دیگر، آن "رأی " دادنها همه موقعی مشروعیت دارند که حرفهای آسید علی آقا رهبر که عین حرفهای خداست را تأیید کنند و الا بی خیال.

پاچه گیران "رئیس جمهور " هم در مقابل گفته اند:

" برای آخرین بار تکرار می کنیم: احمدی نژاد را نرنجانید، در غیر این صورت به خدا سوگند به خاطر دفاع از دولتی که تمام هم و غم خود را مصروف محرومین و نیازمندان نموده و لقمه حرام را در دهان حرام خواران به زهر تبدیل کرده، وارد میدان می شویم و تا آخر خط خواهیم ایستاد."

این جنگ و نزاع به نفع ایران است، بزن، محکم تر بزن، که داری خوب میزنی.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Viva Mahmoud!

by Demo on

You nailed it! But only & only in your hometown dogs eat dogs until there were dogs no more, except for the K9 on IC known as the surgical "Nations Remover" & his special trainer known as the air tight "Nations Sanctioner!"


mahmoudg

dog eat dog

by mahmoudg on

until there were dogs no more.


Demo

یک مثقال جو

Demo


از عقل به تمام ثروت دنیا می ارزد. آخر اگر  این نمایشات ساختگی برای ساده لوحان و وحوش خارج نشین و بلاگ نویس اجرا نشود آنموقع شاید عقلی در جایی کار کند و میرضا رضایی از کرمان بدون اذن جهاد خود به تنهایی به خدمت حاکم مستبد برسد.
تنزیل روزانه در فهم و شعور.