باد در غبغب


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Apr-2011
 

به این بخش از فرمایشات حاج آقا علی اکبر خان هاشمی رفسنجانی بهرمانی در مورد نیروگاه اتمی نظام پر برکت توجه فرمایید:

"نزدیک ۲۰ سال است که روس‌ها آمدند و پول‌های زیادی از ما گرفتند. هر وقت بعد از مدتی با اینکه نزدیک دو برابر آنچه که قرار داد ما بود تا به حال پول گرفتند بهانه‌ای می‌آورند و مقداری پول می‌گیرند و به بهانه‌هایی تأخیر می‌اندازند

آخرین کارشان این بود که سوختی که در قلب رآکتور گذاشته بودند و آب گرم شده بود، گفتند: این خطرناک است و برگردانید. شاید خطرناک باشد و نمی‌گوییم دروغ می‌گویند، ولی به هر حال آنها مسئول هستند

می‌گویند: ایران خسّت به خرج داده و به ما می‌گوید پمپ‌های کهنه‌ای را که از ۳۰ تا ۳۵ سال پیش در آلمان مانده، به کار بگذارید. پمپ منفجر می‌شود که باید دوباره دنبال پمپ جدید بگردیم که وقت تلف می‌شود."

پر بدک نباشد اگر آندسته که در دفاع از "انرژی هسته ای حق مسلم ماست " شب و روز ندارند و باد در غبغب میاندازند که فن آوری هسته ای "بومی " شده، به این حرفهای رفسنجانی که خودش قرارداد اولیه را با روسها بسته توجهی بفرمایند و شاید هم اندکی نگرانی برای امنیت مردم ایران در قبال بروز فاجعه هسته ای.

تبریک

بزک نمیر بهار میاد!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

وای وای از این غبغب ایرانی

Demo


این ایرانی عبا بدوش همچون اکثریت هموطنان از توخالی بودن جمجمه و باد غرور کاذب در غبغب رنج میبرد. آخر چگونه میشود یک وجب قد و بالا که دریاچه ای از خون جوانان ایرانی و عراقی را در یک جنگ ۸ ساله بیهوده را در کارنامه خود دارد بدون هیچ ترس و واهمه ای از روز جزا اکنون برای مملکت مصلحت رانی کرده و مظلوم بازی راه می اندازد؟
حتی بهارهم از فریب و مکر بزک خزان شد و مرد .