قدس لجن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Apr-2011
 

فعالین حقوق بشر در سوریه صحبت از دست کم ۴۸ به قتل رسیده توسط نیروهای دولتی در روز جمعه میکنند. به این ترتیب تعداد مقتولین در شش هفته اعتراض مسالمت آمیز مردم غیر مسلح به بیش از ۵۰۰ نفر میرسد.

اگر در روزهای اول درخواستها حول و حوش اصلاحات بود، حالا به " بای بای بشار، وعده دیدار در لاهه " که منظور دادگاه بین المللی جنایی در هلند میباشد تغییر یافته.

شراکت عملی نیروهای کارکشتۀ " قدس " نظام پر برکت در این جنایت علیه بشریت نه تنها توسط مردم سوریه افشا شده، بل؛ کشورهای آزاد و متمدن به رهبریت ایالات متحده نیز آنرا تأیید کرده اند.

جهان آزاد باید دست از دو دلی بردارد و علناٌ به بعثی های جانی به سرکردگی خاندان جنایت پیشۀ اسد امر کند که زمان رفتن است و دیگر آنها را به رسمیت نمیشناسند.

کلید برون رفت خاور میانه از دور باطل به کار گیری کینه توزی های تاریخی برای تداوم قدرت غیر مشروع که دست آوردی جز دیکتاتوری و تروریزم نداشته و نخواهد داشت سوریه ای آزاد است که پشتبند آن سقوط وحوش اسلامیست عامل انتقال ویروس بدبختی خواهد بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

کمدی بلاگی

Demo


دانته نویسنده کمدی الهی هرگز تصورش را هم نمی کرد که دوزخیان روزی در یک فضای مجازی جهنمی به نسخ بلاگ پر داخته و لاطائلات ترویج نمایند.   چه کمدی غم انگیز تر از اینکه جهان آزاد و خیالی به سرکردگی امپراطوری نظامی آمریکا که مدت ۱۰سال و بیشتر است که دو کشور وحوش را به نفع تمدن!! آزاد در قدس لجن  به اشغال در آورده و میلیونها وحشی را فنا کرده حال باید  به مقابله با  همسایه وحشی قدس لجن اهلی بپردازد.
دانته آسوده بخواب که ما میسوزیم!!!


پندارنیک

از من گفتن

پندارنیک


قدر همین اسد دیکتاتور زاده سکولار را بدانید...